Navigacija

Novosti

Erazmus+ info događaji

Erazmus+ info događaji

AktuelnostiNovosti i obavještenjaUNIBL

Polovinom decembra 2021. godine, biće održana dva Erazmus+ info događaja.  Prvi događaj je E-Info sesija, a koja se održava u oganizaciji Evropska izvršne agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA), 14. decembra 2021. godine, u terminu od 10 do 12.30 ...

Anketa za razvoj Erazmus+ razmjena studenata između zemalja Zapadnog Balkana i Italije, a u okviru UNIADRION konzorcijuma

Anketa za razvoj Erazmus+ razmjena studenata između zemalja Zapadnog Balkana i Italije, a u okviru UNIADRION konzorcijuma

AktuelnostiNovosti i obavještenjaMeđunarodni projektiSavez Studenata AGGFStudentska mobilnostStipendije

Prošle godine je akreditovan Erazmus+ konzorcijum pod nazivom „Uniadrion Italija“ i trenutno se sprovode pripremne aktivnosti. Konzorcijum okuplja 13 italijanskih univerziteta koji pripadaju UniAdrionu, koordinira Politehnički univerzitet Marke i njegovi...