Navigacija

Najbolji studenti

Povodom Dana Univerziteta u Banjoj Luci, a u skladu sa članom 12. Pravilnika o dodjeli priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci, svake godine dodeljuje se nagrada za postignut uspjeh najboljim diplomiranim studentima Univerziteta u Banjoj Luci: „Zlatna značka sa likom Nikola Tesla“ dodijeljene su sljedećim studentima:

Red. br. Akademska godina Ime Prezime Prosjek
1 Akademska 2022/2023 Vladan Janković 9,81
2 Akademska 2021/2022 Vladimir  Smiljanjić 9,59
3 Akademska 2020/2021 Anica Milanović 9,39
4 Akademska 2019/2020 Strahinja  Rašović 9,17
5 Akademska 2018/2019 Dajana  Papaz 9,56
6 Akademska 2017/2018 Zoran Kokeza 9,61
7 Akademska 2016/2017 Snježana Milovanović 9,63
8 Akademska 2015/2016 Slobodan Peulić 9,21
9 Akademska 2014/2015 Dragana Skorup 9,32