Navigacija

Najbolji studenti

Povodom Dana Univerziteta u Banjoj Luci, a u skladu sa članom 12. Pravilnika o dodjeli priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci, svake godine dodeljuje se nagrada za postignut uspjeh najboljim diplomiranim studentima Univerziteta u Banjoj Luci: „Zlatna značka sa likom Nikola Tesla“ dodijeljene su sljedećim studentima:

Red. br. Akademska godina Ime Prezime Prosjek
1. Akademska 2014/2015 Dragana Skorup 9,32
2. Akademska 2015/2016 Slobodan Peulić 9,21
3. Akademska 2016/2017 Snježana Milovanović 9.63
4. Akademska 2017/2018 Zoran Kokeza 9,61
5. Akademska 2018/2019 Dajana Papaz 9,56
6. Akademska 2019/2020 Strahinja Rašović 9,17
7. Akademska 2020/2021 Anica  Milanović 9,39
7. Akademska 2021/2022 Vladimir Smiljanić 9,59