Navigacija

Građevinarstvo

Studijski program trećeg ciklusa Građevinarstvo

Akademska titula: Doktor nauka iz oblasti građevinarstva – 480 ECTS

 

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet akademske 2020/21 upisuje prvu generaciju studenata na studijski program trećeg ciklusa Građevinarstva.

Program je namijenjen kandidatima koji su završili drugi ciklus studija u oblasti građevinarstva (300 ESPB) i kojima je izvršeno vrednovanje prema Pravilniku o postupku vrednovanja ranije stečenih akademskih naziva za potrebe nastavka školovanja na Univerzitetu u Banjoj Luci. Na treći ciklus studija može se upisati i lice koje je započelo ili završilo magistarske studije prema Zakonu o Univerzitetu iz oblasti građevinarstva ili započelo studije trećeg ciklusa iz oblasti građevinarstva na drugoj visokoškolskoj ustanovi, pod uslovima utvrđenim studijskim programom.

Studijski program je namijenjen kandidatima koji su zainteresovani da steknu duboka i  specijalistička znanja iz oblasti građevinarstva, a posebno iz užeg područja u kojem priprema doktorsku disertaciju, i da se osposobe za stalno napredovanje kroz osnovna, primijenjena, razvojna i multidisciplinarna istraživanja, te  kroz  razvoj  novih tehnika, ideja i pristupa.

Kandidat može prijaviti i braniti disertaciju iz sljedećih užih naučnih oblasti:

    Građevinski materijali i konstrukcije
    Geotehnika
    Mehanika i teorija konstrukcija  

Akademsko zvanje koje se stiče nakon završetka studijskog programa je Doktor nauka iz oblasti građevinarstva – 480 ESPB.