Navigacija

Nastavno-naučno vijeće

NASTAVNO OSOBLJE

 • Prof. dr Saša Čvoro , Dekan
 • Prof. dr Mato Uljarević , član Senata Univerziteta u Banjoj Luci
 • Doc. dr Tanja Trkulja , prodekan za nastavu
 • Doc. dr Maja Milić-Aleksić , prodekan za NIR
 • Prof. dr Biljana Antunović , prorektor za NIR
 • Prof. dr Brankica Milojević 
 • Prof. dr Milenko Stanković
 • Prof. dr Ljubiša Preradović
 • Prof dr Miodrag Regodić
 • Prof. mr Maja Dodig
 • Doc. dr Malina Čvoro
 • Doc. dr Gordana Broćeta
 • Doc. dr Marina Radulj
 • Doc. dr Aleksandar Borković
 • Doc. dr Dijana Simonović
 • Doc. dr Nevena Novaković
 • Doc. dr Sandra Kosić Jeremić
 • Doc. dr Saša Čvoro
 • Doc. dr Darija Gajić
 • Doc. dr Dragan Macanović
 • Doc. dr Miroslav Malinović
 • Doc.dr Dubravko Aleksić
 • Doc. dr Bojana Grujić
 • Doc. dr Diana Stupar
 • Doc. dr Ognjen Šukalo
 • Doc. dr Tijana Vujičić
 • Doc. dr Maja Ilić
 • mr Radomir Cvijić
 • mr Milan Jakšić
 • mr Nataša Popović Miletić
 • Milica Malešević
 • Sanja Tucikešić
 • Anita Milaković
 • Una Okilj
 • Žarko Grujić
 • Dijana Majstorović
 • Dragana Zeljić
 • Jelena Pažin
 • Nebojša Đurić
 • Slavko Vasiljević
 • Radovan Vukomanović
 • Kornelija Ristić

STUDENTI

 • Danijel Marković
 • Stefan Ilišković
 • Igor Stević
 • Vladan Lulić
 • Draženka Radić
 • Momir Stanković
 • Dajana Todorović
 • Aleksa Radujko
 • Zoran Kokeza