Navigacija

Savez studenata AGGF-a

Savez studenata Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta je neprofitabilna studentska organizacija, osnovana u decembru 1997.godine od strane svih studenata sa sva tri studijska programa, preko koje studenti komuniciraju sa rukovodstvom Fakulteta. Programski ciljevi i zadaci Saveza studenata su ostvarivanje i zaštita prava studenata, poboljšanje standarda studiranja i efikasniji obrazovni i naučni sistem, zastupanje i predstavljanje članova Saveza u organima vlasti, i ostvarivanje saradnje sa drugim studentskim i naučnonastavnim institucijama na državnom i međunarodnom nivou.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/1282/large_LOGO_SAVEZA_5-05.jpg
  • /uploads/attachment/strana/1282/SS_AGGF.jpg
Arhiva: Savez Studenata AGGF