Navigacija

Savez studenata AGGF

Savez studenata Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta je neprofitabilna studentska organizacija, osnovana u decembru 1997.godine od strane svih studenata sa sva tri studijska programa, preko koje studenti komuniciraju sa rukovodstvom Fakulteta. Programski ciljevi i zadaci Saveza studenata su ostvarivanje i zaštita prava studenata, poboljšanje standarda studiranja i efikasniji obrazovni i naučni sistem, zastupanje i predstavljanje članova Saveza u organima vlasti, i ostvarivanje saradnje sa drugim studentskim i naučnonastavnim institucijama na državnom i međunarodnom nivou.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/1282/SS_AGGF.jpg
Anketa za razvoj Erazmus+ razmjena studenata između zemalja Zapadnog Balkana i Italije, a u okviru UNIADRION konzorcijuma

Anketa za razvoj Erazmus+ razmjena studenata između zemalja Zapadnog Balkana i Italije, a u okviru UNIADRION konzorcijuma

AktuelnostiNovosti i obavještenjaMeđunarodni projektiSavez Studenata AGGFStudentska mobilnostStipendije

Prošle godine je akreditovan Erazmus+ konzorcijum pod nazivom „Uniadrion Italija“ i trenutno se sprovode pripremne aktivnosti. Konzorcijum okuplja 13 italijanskih univerziteta koji pripadaju UniAdrionu, koordinira Politehnički univerzitet Marke i njegovi...

Arhiva: Savez Studenata AGGF