Navigacija

Savez studenata AGGF-a

Savez studenata Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta je neprofitabilna studentska organizacija, osnovana u decembru 1997.godine od strane svih studenata sa sva tri studijska programa, preko koje studenti komuniciraju sa rukovodstvom Fakulteta. Programski ciljevi i zadaci Saveza studenata su ostvarivanje i zaštita prava studenata, poboljšanje standarda studiranja i efikasniji obrazovni i naučni sistem, zastupanje i predstavljanje članova Saveza u organima vlasti, i ostvarivanje saradnje sa drugim studentskim i naučnonastavnim institucijama na državnom i međunarodnom nivou.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/1282/SS_AGGF.jpg
Virtuelna izložba predmeta Urbanističko projektovanje 1 i 2: “Komponovanje naselja po zadatom modelu”

Virtuelna izložba predmeta Urbanističko projektovanje 1 i 2: “Komponovanje naselja po zadatom modelu”

AktuelnostiNovosti i obavještenjaRadionice i izložbeSavez Studenata AGGFUrbanističko projektovanje 2 - UP2Urbanističko projektovanje 1 - UP1

Video „Komponovanje naselja po zadatom modelu“ prikazuje deo procesa rada na predmetu Urbanističko projektovanje (1, 2), kroz radove studenata 3. godine studijskog programa Arhitekture, tokom akademske 2021/22 godine. Predstavljena su studentska istraživanj...

Arhiva: Savez Studenata AGGF