Navigacija

Veb portal za zaposlene

Portal objedinjuje funkcionalnosti potrebne za obavljanje administrativnih i radnih obaveza i pruža neophodne informacije zaposlenima, što, između ostalog, obuhvata i:

 • Prijava tehničkoj podršci;
 • Pregled ispitnih rokova i ispita;
 • Pregled i preuzimanje spiska studenata prijavljenih za polaganje ispita (i preuzimanje zapisnika sa ispita);
 • Pregled dežurstava na ispitima i unos poruka za dežurne i studente;
 • Unos ocjena i podataka o aktivnostima studenata (preko html formulara ili datoteke);
 • Prenos ovlašćenja za unos ocjena i aktivnosti;
 • Pregled arhiviranih ocjena;
 • Pregled angažovanja po predmetima;
 • Pregled nastavnih grupa, predavača i broja časova po predmetima;
 • Raspored časova (za korisnika, po profilima, salama, nastavnicima, studentima, predmetima);
 • Pretragu i pregled podataka o studentima;
 • Generisanje spiskova studenata po različitim kriterijumima;
 • Unos podataka o objavljenim naučnim radovima;
 • Pregled detaljnih podataka o projektima za rukovodioce projekata i Upravu Univerziteta;
 • Pregled kadrovskih i finansijskih podataka za Upravu Univerziteta;
 • Preuzimanje izvještaja, pregled rezultata anketa i pregled angažovanja zaposlenih za Upravu Univerziteta;
 • Mogućnost preuzimanja dokumenata i administrativnih obrazaca;
 • Pregled matičnih podatka i promjena lozinke;
 • Razna obavještenja za zaposlene.