Navigacija

Kontakt

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Ul. Vojvode Stepe Stepanovića 77/3
78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

E-pošta: info@aggf.unibl.org
Veb stranica: www.aggf.unibl.org

Dekanat

Dekan: Dr Saša Čvoro , vanredni profesor
Prodekan za nastavu: Dr Tanja Trkulja, docent
Prodekan za NIR: Dr Maja Milić Aleksić , docent
Sekretar: Marina Todorović , sekretar@aggf.unibl.org
Tehnički sekretar - sekretarica: Slavica Nedimović

Telefon: + 387 51 / 462 - 543 , + 387 51 / 462 - 544
Radno vrijeme: 8:00 - 16:00 časova

Računovodstvo

Šef računovodstva: Vesna Savić
E-pošta: vesna.savic@aggf.unibl.org
Radno vrijeme: 8:00 - 16:00 časova

Studentska služba

Šef studentske službe: Žarko Vujanušić
Telefon: + 387 51 / 462 - 545
E-pošta: studentska.sluzba@aggf.unibl.org
Radno vrijeme: 8:00 - 16:00 časova
Rad sa studentima: 10:00 - 13:00 časova

Biblioteka

Bibliotekar: Dušan Kandić,  Dobrila Marjanović
E-pošta: biblioteka@aggf.unibl.org
Radno vrijeme: 8:00 - 19:00 časova

Lokacija