Навигација

Контакт

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Ул. Војводе Степе Степановића 77/3
78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Е-пошта: info@aggf.unibl.org
Веб страница: www.aggf.unibl.org

Деканат

Декан: Др Саша Чворо , ванредни професор
Продекан за наставу: Др Жана Топаловић, доцент
Продекан за НИР: Др Маја Милић Алексић , доцент
Секретар: Марина Тодоровић , sekretar@aggf.unibl.org
Технички секретар - секретарица: Славица Недимовић

Телефон: + 387 51 / 462 - 543 , + 387 51 / 462 - 616 , Факс + 387 51 / 462 - 544
Радно вријеме: 8:00 - 16:00 часова

Рачуноводство

Шеф рачуноводства: Весна Савић
Телефон: + 387 51 / 462 - 616 / локал 104
Е-пошта: vesna.savic@aggf.unibl.org
Радно вријеме: 8:00 - 16:00 часова

Студентска служба

Шеф студентске службе: Жарко Вујанушић
Телефон: + 387 51 / 462 - 545
                  + 387 51 / 462 - 616 / локал 106 и 107
Е-пошта: studentska.sluzba@aggf.unibl.org
Радно вријеме: 8:00 - 16:00 часова
Рад са студентима: 10:00 - 13:00 часова

Библиотека

Библиотекар: Душан Кандић,  Добрила Марјановић
Е-пошта: biblioteka@aggf.unibl.org
Телефон: + 387 51 / 462 - 616 / локал 137
Радно вријеме: 8:00 - 19:00 часова

Локација