Навигација

Студијски програми

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет је основан 1996. године, када је уписана и прва генерација студената на грађевински одсјек. Школске 1997/98.године, уписана је прва генерација на архитектонски одсјек, а од школске 2007/08.
године почео је са радом и геодетски одсјек.

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет тренутно обухвата три студијска програма у оквиру којих се организује настава на првом циклусу студија. Настава на студијском програму Архитектура на другом циклусу студија почела је школске 2008/09. године,  на студијском програму Грађевинарство школске 2016/17. године и на студијском програму Геодезија школске 2014/15. године.

Сви студијски програми су организовани према тростепеном моделу (4+1+3) студија.

 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/2/Letak_AGGF_1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/2/Letak_AGGF-2.jpg

Фајлови