Навигација

Билатерарни уговори

  • Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2006.
  • Висока грађевинско-геодетска школа у Београду, 2007.
  • Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2006.
  • Архитектонски факултет Подгорица, Универзитет у Подгорици, 2007.
  • Корушки универзитет за примењене науке, Аустрија, 2011.
  • Грађевински факултет Техничког универзитета у Прагу, Чешка Република, 2011
  • InnoRenew CoE Center Изола, Словенија, 2019

.