Навигација

Акредитација

Универзитет у Бањој Луци је 2013. године акредитован и уписан у Регистар високошколских установа који се води код Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета.

Рјешење о акредитацији  Универзитета у Бањој Луци, донијела је Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске 15.08. 2013 године. На овај начин потврђен је стандард квалитета рада Универзитета сходно стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у европском простору високог образовања (ESG стандард) и критеријумима за акредитацију високошколских установа у Босни и Херцеговини.

Захтјев за акредитацију, уз приложену неопходну документацију, Универзитет у Бањој Луци поднио је  03. 08. 2012. године. Комисија за  оцјењивање и ревизију квалитета и давање препорука о акредитацији високошколских установа у поступку институционалне акредитације  Универзитета, вршила је провјеру испуњености захтјева стандарда и критеријума на бази узорка сљедећих студијских програма: Ликовна умјетност, Архитектура, Економија, Рачунарство и информатика, Производно машинство, Медицина, Анимална производња, Право, Географија, Рударство, Хемијска технологија, Политикологија, Општи наставнички (за физичко васпитање), Психологија, Енглески језик и књижевност и Шумарство.

Након низа проведених активности и процедура, Комисија је сачинила извјештај  којим се утврђује да Универзитет у Бањој Луци  испуњава захтјеве стандарда и квалитета  за издавање рјешења о aкредитацији.

У складу са поменутим рјешењем, сљедећи поступак акредитације неопходно је урадити у року од пет година.