Навигација

Студентско издаваштво

Студенти Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета су  уредници студентског часописа Мост. МОСТ, Часопис студената Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у  Бањој Луци дјелује од 2012. године, са планираном учесталошћу објављивања од два издања годишње. До сада је објављено шест издања на српском језику и једно на енглеском језику. Штампана и електронска верзија часописа доступне су свим заинтересованим читаоцима и свим заљубљеницима  у области архитектуре, грађевинарства, геодезије и дизајна. Уређивачка концепција часописа базира се на промоцији и афирмацији Факултета и његових студената. Циљ је омогућити студентима да искажу своје способности, не само оне које су у директној вези са наставним процесом, већ и оне које се односе на умјетност, спорт и друге области у којима поједини од њих проналазе инспирацију и постижу запажене резултате. Од самог почетка, тежи се представити креативност и појединачне способности студената, као и инспирисати и информисати читаоце о најактуелнијим пројектима и најновијим сазнањима из свијета градитељства.

Више видјети на: https://issuu.com/67031