Навигација

Колегијум

Колегијум Факултета чине: декан, продекани, руководиоци студијских програма и секретар.

Колегијум сазива и њиме предсједава декан Факултета.

Колегијум Факултета предлаже и разматра пословну политику Факултета, органима Факултета предлаже доношење одговарајућих одлука, припрема заказивање сједница органа управљања и стручних органа и координира радом органа и служби Факултета.

 

Декан

доц. др Малина Чворо

Проф. др Саша Чворо

 

Телефон +387 51 462 543, 51 463 265 / lok.102

Е-пошта dekan@aggf.unibl.org

 

 

Продекани

 
доц. др Жана Топаловић
Продекан за наставу

 

Телефон +387 51 462 543 / lok.105

Е-пошта zana.topalovic@aggf.unibl.org

 

доц. др Маја Милић Алексић
Продекан за међународну сарадњу

 

Телефон +387 51 462 543 / lok.105

Е-пошта maja.milic-aleksic@aggf.unibl.org

 

 

Руководиоци студијских програма

доц. др Диана Ступар
Руководиоц студијског програма Архитектура

 

Телефон +387 51 462 616 / lok.127

Е-пошта diana.stupar@aggf.unibl.org

 

доц. др Анђелко Цумбо
Руководиоц студијског програма Грађевинарство

 

Телефон +387 51 462 616 / lok.131

Е-пошта andjelko.cumbo@aggf.unibl.org

 

проф. др Миодраг Регодић
Руководиоц студијског програма Геодезија

 

Телефон +387 51 462 616 / lok.115

Е-пошта miodrag.regodic@aggf.unibl.org

 

 

Секретар факултета
 

Проф. др Биљана АнтуновићМарина Тодоровић
Секретар
 

Телефон +387 51 462 543 / lok.103

Е-пошта marina.todorovic@aggf.unibl.org