Навигација

Зборници и билтени

1XI Међународни научно-стручни скуп “Савремена теорија и пракса у градитељству“ 11th International scientific technical coference “Contemporary theory and practice in building development”

уредник: проф. др Мирко Аћић, дипл.инж.грађ Editor: Mirko Aćić, PhD, Dipl.Civ.Eng

Зборник радова обухвата 60 радова које је научно-стручни одбор скупа прихватио из већег броја прикупљених радова за овај 11 међународни научно-стручни скуп. Радови  испуњавају критеријуме за међународне скупове, тј. да третирају актуелне проблеме градитељства који доприносе даљем развоју науке и струке, теорије и праксе у овој веома широкој области тема. Теме које су презентоване су везане за урбанизам, архитектуру, грађевинарство, комуналне инфраструктуре, геотехнике, екологије, савремених материјала и осталих области које су сличне наведеним.

ISBN  978-99955-630-9-7                                   број страна  500                                 година издања 2014


6Х Међународни научно стручни скуп  „Савремена теорија и пракса у градитељству“ 

10th International Scientific Technical Conference“ Contemporary theory and practice in building development”

Уредник: проф. др Мирко Аћић, дипл.инж.грађ Рајко Пуцар, дипл.инж.грађ Editor: Mirko Aćić, PhD, Dipl.Civ.Eng. Rajko Pucar. Dipl.Civ.Eng.

Зборник радова обухвата 45 радова из разнолике и веома опширне  области градитељства. Десети научно-стручни скуп  превазилази свих девет предходно одржаних скупова. Њихово одржавање засновано је на јединству теорије и праксе, јер једно без другог не може да да добре резултате. Теме скупа су из области урбанизма, архитектуре, грађевинарства, комуналне инфраструктуре, екологије, савремених материјала и осталих области које су сличне наведеним. Последњих година повећава се број радова из области геодезије, геотехнике, машинстава, електротехнике и других области везаних за реалиѕацију пројеката.

ISBN  978-99955-747-9-6                                     број страна  95                                  година издања 2015


zbornik apstraktaЗборник абстракта и програм Међународни научно-стручни скуп: „Архитектура и урбанизам, Грађевинарство, Геодезија – Јуче, Данас, Сутра“

Главни и договорни уредник: проф. др Миленко Станковић

 

 

ISBN  978-99955-667-6-0                     број страна  131                                година издања 2011


zbornik-proceedingsМеђународни научно стручни скуп "Архитектура и урбанизам, грађевинарство, геодезија - јуче, данас, сутра"

Proceedings / International Academic and Professional Conference "Architecture and Urban Planning, Civil Engineering, Geodesy - past, present, future"

Главни и договорни уредник: проф. др Миленко Станковић

 

ISBN  978-99955-667-7-7                              број страна  807                               година издања 2011


bilten 2009-2010БИЛТЕН 13 за школску 2008/09

Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањалуци

Годишња публикација о раду Факултета с приказом актуелних научноистраживачких пројеката, идејним пројектима и реализацијама на АГФ-у, публикацијама, и с прегледом усавршавања наставника и сарадника и њиховог учешћа на конференцијама, семинарима и сл. Публикација даје и кратак преглед активности намијењених јавности – попут радионица, презентација и изложби, и попис свих дипломаца из текуће школске године.

ISBN         ---                                                             број страна   44                                 година издања 2009


rijeka-tvrdjava-gradОДНОС: ријека–тврђава–град Зборник радова са семинара пројекта Темпус ''BiH Archicur" / Connection: river–fort–town project Tempus ''BiH Archicur" seminar proceedings

Уредници: Светлана Митић , Дијана Симоновић

Публикација садржи предавања из архитектуре и урбанизма која су у склопу пројекта Темпус ''BiH Archicur" у мају и јуну 2004. године одржали представници универзитета учесника у пројекту, као и радове студената учесника у радионици о Кастелу, и указује на правце истраживања и различитост приступа проблемима у раду на њиховим факултетима.

ISBN  978-99955-616-9-0                                      број страна  140                                 година издања 2008


zbornikРетроспектива научне мисли и визије развоја Архитектонско-грађевинског факултета у Бањалуци

Уредници: проф. др Миленко Станковић проф. др Михајло Ђурђевић

Публикација издата поводом десетогодишњице оснивања АГФ-а нуди преглед академских и професионалних активности АГФ-а, преиспитујући мисију институције кроз допуне и измјене планова и програма.

ISBN  999-38-616-5-0                                             број страна  447                                година издања 2006


bilten 2006-2007БИЛТЕН 11 и 12 за школске 2006/07 и 2007/08

Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањалуци

Годишња публикација о раду Факултета с приказом актуелних научноистраживачких пројеката, идејним пројектима и реализацијама на АГФ-у, публикацијама, и с прегледом усавршавања наставника и сарадника и њиховог учешћа на конференцијама, семинарима и сл. Публикација даје и кратак преглед активности намијењених јавности – попут радионица, презентација и изложби, и попис свих дипломаца из текуће школске године.

ISBN   ---                                                                  број страна  84                                      година издања 2008