Навигација

Катедре

Катедре и уже научне области за које је матичан

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АРХИТЕКТУРА

Умјетничко и научно поље: Архитектура и урбанизам

Катедра

Припадајуће уже научне области

Шеф катедре

Сарадници шефа катедре

КАТЕДРА ЗА АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

[1] Архитектонске технологије 

проф. др Дарија Гајић

в.аист. Уна Окиљ,

замјеник шефа катедре

 

КАТЕДРА ЗА АРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ

 

доц. др Марина Радуљ

асис. Милана Недимовић

замјеник шефа катедре

 

[1] Архитектонско пројектовање

 

КАТЕДРА ЗА УРБАНИЗАМ

[1] Урбанизам и планирање простора

доц. др Невена Новаковић

доц. др Тијана Вујичић

замјеник шефа катедре

КАТЕДРA ЗА ГЕОМЕТРИЈУ ОБЛИКА, ПРОСТОРНО И ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ

[1] Геометрија и визуелизација простора

доц.др Сандра Косић-Јеремић

доц. др Малина Чворо,

замјеник шефа катедре

КАТЕДРЕ ЗА ИСТОРИЈУ И ТЕОРИЈУ АРХИТЕКТУРЕ И

ЗАШТИТУ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЉЕЂА

[1] Заштита и ревитализација градитељског наслијеђа

[2] Историја и теорија архитектуре и урбаног развоја

доц. др Мирослав Малиновић, 

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГРАЂЕВИНАРСТВО

Научно поље: Грађевинарство

Катедра

Припадајуће уже научне области

Шеф катедре

Сарадници шефа катедре

КАТЕДРА ЗА МЕХАНИКУ И ТЕОРИЈУ КОНСТРУКЦИЈА

[1] Механика и теорија конструкција

проф. др Александар Борковић

мр Радомир Цвијић,

замјеник шефа катедре

 

в. асист. Наташа Мрђа,

секретар катедре

КАТЕДРА ЗА МАТЕРИЈАЛЕ И КОНСТРУКЦИЈЕ

[1] Грађевински материјали и конструкције

доц. др Гордана Броћета

доц. др Гордана Броћета

замјеник шефа катедре

 

асист. Младен Слијепчевић,

секретар катедре

КАТЕДРА ЗА ГЕОТЕХНИКУ, САОБРАЋАЈНИЦЕ,ХИДРОТЕХНИКУ  И ОРГАНИЗАЦИЈУ И ТЕХНОЛОГИЈУ ГРАЂЕЊА

[1] Геотехника

[2] Саобраћајнице

[3] Хидротехника

[4] Организација и технологија грађења и грађевински менаџмент

проф. др Мато Уљаревић

доц. др Бојана Грујић,

замјеник шефа катедре

 

мр  Наташа Поповић Милетић

секретар катедре

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГЕОДЕЗИЈА

Научно поље: Геодезија

Катедра

Припадајуће уже научне области

Шеф катедре

Сарадници шефа катедре

КАТЕДРА ЗА ГЕОДЕЗИЈУ

[1] Геодетски референтни системи

 

 

проф. др Драган Мацановић

в. асист. Славко Васиљевић,

замјеник шефа катедре

 

в. асист. Младен Амовић,

секретар катедре

[2] Геодетски премјер

[3] Катастар и управљање непокретностима

[4] Геоинформатика

[5] Фотограметрија и даљинско истраживање

[6] Картографија (математичка, општа, дигитална, израда и умножавање карата и планова)