Навигација

Часопис АГГ+

АГГ+ часопис за архитектуру, грађевинарство, геодезију и сродне научне области
 

АГГ+ је категорисан научни часопис који се бави темама из области архитектуре, урбанизма, грађевинарства, геодезије и других сродних научних области садржајно повезаних са примарним областима. АГГ+ објављује само необјављене чланке, који истовремено и у истом облику не могу бити понуђени другом издавачу. Предност се даје научним чланцима који подлијежу рецензији и категоризацији (оригинални научни чланак, прегледни научни чланак, кратко или претходно саопштење), али се могу објављивати и стручни чланци који, такође, подлијежу рецензији. АГГ+ објављује и тематска издања: ванредни, допунски и специјални бројеви часописа који се не сматрају интегралним дијелом волумена научног часописа. У додатним прилозима могу се публиковати научне критике и полемике, интервјуи, библиографски прилози, рецензије и прикази (књиге, инструмента, рачунарског програма, случаја, научног догађаја, изложбе), вијести и актуелности из струке, хроника Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета те сажеци одбрањених докторских дисертација и магистарских/мастер теза.

Сав материјал поднесен у АГГ+ подлијеже двострукој слијепој рецензији, како би се осигурала оригиналност, релевантност и читљивост радова. Уређивачки одбор поздравља ауторе и теме из цијелог свијета, јер се желе приказати иновативни аспекти градитељства и истраживања на међународном нивоу. АГГ+ пружа непосредан отворен приступ свом садржају у циљу веће глобалне размјене знања јер су чланци слободно доступни јавности.

 


https://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/

Главни и одговорни уредници: Маја Илић и Невена Новаковић

Контакт:  АГГ+
Универзитет у Бањој Луци, 
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет
Булевар Војводе Степе Степановића 77/3 , 78000 Бања Лука

е-пошта:  aggplus@aggf.unibl.org

Прва година излажења: 2013

Учесталост Излажења (годишње): 1

ISSN 2712-0570
e-ISSN 2303-6036