Навигација

Грађевинарство

Студијски програм трећег циклуса Грађевинарство

Академска титула: Доктор наука из области грађевинарства – 480 ECTS

 

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет академске 2020/21 уписује прву генерацију студената на студијски програм трећег циклуса Грађевинарства.

Програм је намијењен кандидатима који су завршили други циклус студија у области грађевинарства (300 ЕСПБ) и којима је извршено вредновање према Правилнику о поступку вредновања раније стечених академских назива за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци. На трећи циклус студија може се уписати и лице које је започело или завршило магистарске студије према Закону о Универзитету из области грађевинарства или започело студије трећег циклуса из области грађевинарства на другој високошколској установи, под условима утврђеним студијским програмом.

Студијски програм је намијењен кандидатима који су заинтересовани да стекну дубока и  специјалистичка знања из области грађевинарства, а посебно из ужег подручја у којем припрема докторску дисертацију, и да се оспособе за стално напредовање кроз основна, примијењена, развојна и мултидисциплинарна истраживања, те  кроз  развој  нових техника, идеја и приступа.

Кандидат може пријавити и бранити дисертацију из сљедећих ужих научних области:

    Грађевински материјали и конструкције
    Геотехника
    Механика и теорија конструкција  

Академско звање које се стиче након завршетка студијског програма је Доктор наука из области грађевинарства – 480 ЕСПБ.