Навигација

Часопис САГ+

САГ+ Савремено градитељство, Часопис за архитектуру, грађевинарство и геодезију
 

Часопис за савремено градитељство САГ + је стручни часопис за архитектуру, грђевинарство и геодезију. Овај часопис остварује активну везу науке са привредом и стручном праксом из домена архитектуре, урбанизма, грађевинарства и геодезије. Истиче се по томе што пружа платформу за размену идеја и информација између стручњака из праксе и истраживача свих дисиплина из области градње и планирање простора. На овај начин часопис његује мултидисциплинарни приступ савременом градитељству. САГ + је посвећен унапређењу знања и технологије подстицањем истраживања и иновативне примене у великим инжењерским пројектима. Објављени радови односе се на резултате истраживања која доприносе развоју теоријских и стручних знања из архитектуре, урбанизма, грађевинарства, животне средине, геодезије и других дисциплина који доприносе развоју градитељства. Укључени су радови о извденим архитектонским и инфраструктурним објектима, информације о научним и стручним скуповима, прикази књига и интервјуи са стручњацима из сродних области. 
Планира се и објављивање посебних тематских издања на основу актуелних тема које би могле да подстакну дебате међу научницима и стручњацима. 

Да би изградио међународну платформу за комуникацију стручњака и научника, САГ+ жуди за подршком активних стручњака и научника из целог света да се придруже нашем уређивачком одбору. Сви рукописи из архитектуре, грађевинарства и геодезије су добродошли и цењени. САГ+ објављује научне и стручне радове који ће бити прегледани и ревидовани пре објављивања. 

Историја часописа

Период након 2000. године је био изузетно повољан за градитељство на простору Републике Српске. Свеукупни ентузијазам тог периода уз формирани факултет и појаве нових истраживачких путања а уз жељу да се постигнути резултати представе на највишем нивоу широј стручној јавности одразило се на оснивање првог научно – стручног часописа који се бави градитељством на овом простору. „Савремено градитељство“ како је гласио назив  научно – стручног часописа за градитељство Републике Српске настао је 2009. године са својом институционалном базом у Заводу за изградњу, а.д. Бања Лука радећи у сарадњи са Архитектонско – грађевинским факултетом у Бањој Луци.  САГ+ наставља традицију научно- стручног часописа који је излазио у периоду од 2009- до 2013. године у издању Завода за изградњу, а.д. Бања Лука и Архитектонско- гређавинско- геодетског факултета. Оснивачи часописа су Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Архитектонско- грађевинско- геодетског факултет, Завод за изградњу, а.д. Бања Лука и Привредна комора Републике Српске.  Рјешењем Министарства просвјете и културе Републике Српске број 07.030-611-01-4/09 , научно -стручни часопис „Савремено градитељство“ уписан је у Регистар јавних гласила под редним бројем 576. 
САГ+ даје отворен приступ свом целокупном садржају доступан корисницима или њиховој институцији у складу са датом сагласношћу уредништва часописа. 

 


Главни и одговорни уредник: проф. др Малина Чворо

Замјеник главног уредника: доц. др Игор Кувач

Технички уредник: проф. др Маја Милић Алексић

Уредници секција:

 • Проф. др Диана Ступар (Архитектура)
 • Доц. др Жана Топаловић (Грађевинарство)
 • Проф. др Миодраг Регодић (Геодезија)

Оснивачи:

 • Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске
 • Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци
 • Привредна комора Републике Српске
 • Завод за изградњу, а.д. Бања Лука

Издавач:

 • Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци

Kонтакт:

 • Војводе Степе Степановића 77/3, 78 000 Бања Лука
 • +387 51 462 543
 • aggf.unibl.org
 • sag.plus@aggf.unibl.org

За издавача:

 • Проф. др Саша Б. Чворо, декан

Графички дизајн и прелом

 • Мср Слободан Пеулић и Мср Милана Недимовић

Насловница:

 • Мср Милана Недимовић, проф. др Дубравко Алексић, Мср Слободан Пеулић
 • Лектура и коректура: Проф. др Мијана Кубурић Мацура

Прва година излажења: 2009 

Обновљено издање: 2022

Учесталост излажења (годишње): 2

© Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци

 • Рјешењем Mинистарства просвјете и културе Републике Српске број 07.030-611-01--4/09, научностручни часопис „Савремено градитељство” уписан је у Регистар јавних гласила под редним бројем 576.
 • UDK 711
 • ISNN 1986-5759