Навигација

Студијски програм Архитектура и Урбанизам

Архитектура и урбанизам

Студијски програм Архитектура и урбанизам (60 ECTS) је једногодишњи програм другог циклуса на Универзитету у Бањој Луци и Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету.

 

Програм је намијењен студентима који су завршили први циклус студија (240 ECTS) или интегралне петогодишње студије у области архитектуре (300 ECTS), и који су заинтересовани за нова сазнања о концептима, методама и алатима примјењивим у контексту 'притискајућих' изазова у планирању и обликовању животног окружења.

 

Студијски програм поставља концепте одрживости и отпорности грађене средине на оперативни ниво кроз упознавање студената са спектром техника и алата за процјену и анализу простора и процеса

у простору. Градови, насеља, села, куће и пејзажи представљају 'лабораторије' за тестирање и развијање идеја, визија и сценарија одрживе и отпорне грађене средине. Настава је конципирана као методолошки спој истраживања и дизајна, и орјентисана је ка интегралном посматрању различитих просторних размјера: архитектуре, града и ширих територија.

 

Први семестар студијског програма је намијењен теоријским, аналитичким и креативним сазнањима, док је други посвећен изради завршног рада. Програм комбинује различите технике наставе, као што су теоријска предавања, теренска снимања, интензивне радионице, презентације и дебате, са фокусом на студио пројекту. Завршни рад нуди студентима могућност свеобухватног истраживања и развијања пројектног рјешења на одабрану тему/проблем, као својеврсну синтезу стеченог знања у току студијског програма.