Навигација

Пријемни испит

Рангирање кандидата пријављених на Конкурс се врши на основу резултата постигнутих у претходном циклусу студирања (просјек оцјена на првом циклусу студија архитектуре) и резултата остварених на пријемном испиту.

Полагање пријемног испита је обавезно, без обзира на број пријављених кандидата. Право на рангирање стиче кандидат који је положио пријемни испит. Минимални број бодова за успјех на пријемном испиту сваке године прописује Сенат Универзитета.

Пријемним испитом се провјерава знање кандидата из домена Опште културе и информисаности. Више о тесту Опште културе и информисаности погледати у Информатору.

Максималан број остварених бодова на пријемном испиту је 50.

Пријемни испит се полаже писмено.

Пријемни испит је анониман и ради се под шифром.