Navigacija

Prijemni ispit

Rangiranje kandidata prijavljenih na Konkurs se vrši na osnovu rezultata postignutih u prethodnom ciklusu studiranja (prosjek ocjena na prvom ciklusu studija arhitekture) i rezultata ostvarenih na prijemnom ispitu.

Polaganje prijemnog ispita je obavezno, bez obzira na broj prijavljenih kandidata. Pravo na rangiranje stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Minimalni broj bodova za uspjeh na prijemnom ispitu svake godine propisuje Senat Univerziteta.

Prijemnim ispitom se provjerava znanje kandidata iz domena Opšte kulture i informisanosti. Više o testu Opšte kulture i informisanosti pogledati u Informatoru.

Maksimalan broj ostvarenih bodova na prijemnom ispitu je 50.

Prijemni ispit se polaže pismeno.

Prijemni ispit je anoniman i radi se pod šifrom.