Navigacija

Kolegijum

Kolegijum Fakulteta čine: dekan, prodekani, rukovodioci studijskih programa i sekretar.

Kolegijum saziva i njime predsjedava dekan Fakulteta.

Kolegijum Fakulteta predlaže i razmatra poslovnu politiku Fakulteta, organima Fakulteta predlaže donošenje odgovarajućih odluka, priprema zakazivanje sjednica organa upravljanja i stručnih organa i koordinira radom organa i službi Fakulteta.

 

Dekan

doc. dr Malina Čvoro

Prof. dr Saša Čvoro

 

Telefon +387 51 462 543

E-pošta dekan@aggf.unibl.org

 

 

Prodekani

doc. dr Malina Čvoro
doc. dr Tanja Trkulja
Prodekan za nastavu i studentska pitanja

 

Telefon +387 51 462 543

E-pošta tanja.trkulja@aggf.unibl.org

 

doc. dr Maja Milić Aleksić
Prodekan za međunarodnu saradnju

 

Telefon +387 51 462 543

E-pošta maja.milic-aleksic@aggf.unibl.org

 

 

Rukovodioci studijskih programa

doc. dr Diana Stupar
Rukovodioc studijskog programa Arhitektura

 

Telefon +387 51 462 543

E-pošta diana.stupar@aggf.unibl.org

 

doc. dr Žana Topalović
Rukovodioc studijskog programa Građevinarstvo

 

Telefon +387 51 462 543

E-pošta zana.topalovic@aggf.unibl.org

 

prof. dr Miodrag Regodić
Rukovodioc studijskog programa Geodezija

 

Telefon +387 51 462 543

E-pošta miodrag.regodic@aggf.unibl.org

 

 

Sekretar fakulteta
 

Prof. dr Biljana AntunovićMarina Todorović
Sekretar
 

Telefon +387 51 462 543

E-pošta marina.todorovic@aggf.unibl.org