Navigacija

Kolegijum

Kolegijum Fakulteta čine: dekan, prodekani, rukovodioci studijskih programa i sekretar.

Kolegijum saziva i njime predsjedava dekan Fakulteta.

Kolegijum Fakulteta predlaže i razmatra poslovnu politiku Fakulteta, organima Fakulteta predlaže donošenje odgovarajućih odluka, priprema zakazivanje sjednica organa upravljanja i stručnih organa i koordinira radom organa i službi Fakulteta.

 

Dekan

doc. dr Malina Čvoro

Prof. dr Saša Čvoro

 

Telefon +387 51 462 543, 51 463 265 / lok.102

E-pošta dekan@aggf.unibl.org

 

 

Prodekani

 
doc. dr Žana Topalović
Prodekan za nastavu

 

Telefon +387 51 462 543 / lok.105

E-pošta zana.topalovic@aggf.unibl.org

 

doc. dr Maja Milić Aleksić
Prodekan za međunarodnu saradnju

 

Telefon +387 51 462 543 / lok.105

E-pošta maja.milic-aleksic@aggf.unibl.org

 

 

Rukovodioci studijskih programa

doc. dr Diana Stupar
Rukovodioc studijskog programa Arhitektura

 

Telefon +387 51 462 616 / lok.127

E-pošta diana.stupar@aggf.unibl.org

 

doc. dr Anđelko Cumbo
Rukovodioc studijskog programa Građevinarstvo

 

Telefon +387 51 462 616 / lok.131

E-pošta andjelko.cumbo@aggf.unibl.org

 

prof. dr Miodrag Regodić
Rukovodioc studijskog programa Geodezija

 

Telefon +387 51 462 616 / lok.115

E-pošta miodrag.regodic@aggf.unibl.org

 

 

Sekretar fakulteta
 

Prof. dr Biljana AntunovićMarina Todorović
Sekretar
 

Telefon +387 51 462 543 / lok.103

E-pošta marina.todorovic@aggf.unibl.org