Navigacija

Studentsko izdavaštvo

Studenti Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta su  urednici studentskog časopisa Most. MOST, Časopis studenata Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u  Banjoj Luci djeluje od 2012. godine, sa planiranom učestalošću objavljivanja od dva izdanja godišnje. Do sada je objavljeno šest izdanja na srpskom jeziku i jedno na engleskom jeziku. Štampana i elektronska verzija časopisa dostupne su svim zainteresovanim čitaocima i svim zaljubljenicima  u oblasti arhitekture, građevinarstva, geodezije i dizajna. Uređivačka koncepcija časopisa bazira se na promociji i afirmaciji Fakulteta i njegovih studenata. Cilj je omogućiti studentima da iskažu svoje sposobnosti, ne samo one koje su u direktnoj vezi sa nastavnim procesom, već i one koje se odnose na umjetnost, sport i druge oblasti u kojima pojedini od njih pronalaze inspiraciju i postižu zapažene rezultate. Od samog početka, teži se predstaviti kreativnost i pojedinačne sposobnosti studenata, kao i inspirisati i informisati čitaoce o najaktuelnijim projektima i najnovijim saznanjima iz svijeta graditeljstva.

Više vidjeti na: https://issuu.com/67031