Navigacija

Izložbe

IZLOŽBE AGGF-a

IZLOŽBA „EKO –ART“

Autor: Lada Sega 

Period održavanja: 08/11/2011 - 15/11/2011

Lokacija: Kulturni Centar Banski dvor      


IZLOŽBA  „VIDETI ENERGIJU“

Autor: Dušan Ignjatović

Period održavanja: 22/11/2011 - 29/11/2011

Lokacija: Kulturni Centar Banski dvor


IZLOŽBA  „VIDETI ENERGIJU“

Autor: Dušan Ignjatović

Period održavanja: 22/11/2011 - 29/11/2011

Lokacija: Kulturni Centar Banski dvor  


 

IZLOŽBE STUDENTSKIH RADOVA AGGF-a

 

IZLOŽBA RADOVA STUDENATA DRUGE GODINE „CELL“

Predmet (tema): Vizualizacija i modelovanje 2, digitalno dizajniranje montažnih objekata

Period održavanja: 28/05/2013- 02/06/2013

Lokacija: Mikser festival, Beograd

Period održavanja: 18/03/-22/03/2013

Lokacija: Dom omladine Banja Luka

Period održavanja: 20/02/-24/02/2013

Lokacija: Muzički paviljon parka Petar Kočić, Banja Luka


IZLOŽBA RADOVA STUDENATA DRUGE GODINE „DIGITAL LIGHT“

Predmet (tema): Vizualizacija i modelovanje 2, izrada objekata za rasvjetu od papira

Period održavanja: 09/2014

Lokacija: Muzički paviljon parka Petar Kočić, Banja Luka

Period održavanja: 12/05/-14/05/2014

Lokacija : Maj mjesec Matematike, Beograd

Period održavanja: 16/10/-23/10/2012

Lokacija: Mjesec  dizajna,  Ljubljana

Period održavanja: 25/05/- 02/06/2012

Lokacija: Mikser festival, Beograd

Period održavanja: 11/10/2011

Lokacija: Kulturni Centar Banski dvor

Period održavanja: 02/10/2011

Lokacija: Muzički paviljon parka Petar Kočić, Banja Luka


IZLOŽBA RADOVA STUDENATA PRVE GODINE

Predmet (tema): Arhitektonska grafika, Likovna forma i oblikovanje, Arhitektonsko projektovanje 2, ViM 2

Period održavanja: 30/09/2011 - 07/10/2011

Lokacija: Kulturni Centar Banski dvor


 IZLOŽBA STUDENTSKIH RADOVA  „P.E.T.“

Predmet (tema):Projekti saradnje Arhitekonsko građevinskog fakuleta sa zajednicom invalidnih lica i privredom

Period održavanja:  18/10/2011 - 25/10-2011

Lokacija:  Kulturni Centar Banski dvor


 IZLOŽBA NAGRAĐENIH STUDENSTSKIH RADOVA

Predmet (tema): Urbanizam

Period održavanja: 25/10/2011/ - 01/11/2011 

Lokacija: Kulturni Centar Banski dvor


IZLOŽBA EVROPSKOG UDRUŽENJA STUDENATA ARHITEKTURE  „10 EASA BiH“

Predmet (tema): 10 godina postojanja EASA- e

Period održavanja:  01/11/2011

Lokacija: Kulturni Centar Banski  dvor


IZLOŽBA ZAVRŠNIH I DIPLOMSKIH RADOVA AFG-a BANJA LUKA

Period održavanja: Kulturni Centar Banski dvor

Lokacija: 14/11/2011 - 20/12/2011


IZLOŽBA RADOVA PROFESORA I ASISTANATA  AFG-a BANJA LUKA

Period održavanja: 05/12/2011 - 12/12/2011

Lokacija: Kulturni Centar Banski dvor


IZLOŽBA STUDENTSKIH RADOVA  „INSIDE OUT+“ 

Predmet (oblast): Arhitektura unutrašnjih prostora

Period održavanja:  14/12/2011

Lokacija: Kulturni Centar Banski dvor


IZLOŽBA RADOVA STUDENATA DRUGE GODINE „BOX3“

Predmet (tema): Vizualizacija i modelovanje 2, izrada dizajniranih kartonskih kutija

Period održavanja: 10/10/2010 - 12/10/2010

Lokacija: Muzički paviljon parka Petar Kočić, Banja Luka


IZLOŽBA RADOVA STUDENATA DRUGE GODINE „DOGHOUSE“

Predmet (tema): Vizualizacija i modelovanje 2, dizajniranje kuće za pse

Period održavanja: 02/10/2009

Lokacija: Zgrada Tereza, Studentski kampus