Navigacija

Studentska služba

Studentska služba obavlja poslove vezane za osnovne, master i doktorske akademske studije.


  1. Upis studenata
  2. Evidenciju studenata
  3. Organizaciju ispita i kolokvijuma
  4. Izdavanje diploma
  5. Izdavanje raznih vrsta potvrda i uverenja studentima
  6. Evidencija i arhiva dokumentacije vezane za studente
     
AGGF računi za uplate


Rad sa studentima i strankama preko šaltera od 11 do 13 časova, sobe 8, 9 i 10 
 

 

Rukovodilac studentske službe

Žarko Vujanušić

Telefon: + 387 51 462 545 
                  + 387 51 462 616 / lokal 106

E-mail: studentska.sluzba@aggf.unibl.org

 

Referenti za I ciklus studija

Vinka Slijepčević - ARHITEKTURA

E-mail: vinka.slijepcevic@aggf.unibl.org

 

Dragana Stupar - GRAĐEVINARSTVO

E-mail: dragana.stupar@aggf.unibl.org

 

Lazarka Stanivuković - GEODEZIJA

E-mail: lazarka.stanivukovic@aggf.unibl.org

 

Telefon: + 387 51 462 616 / lokal 107

 

Referent za  II i III  ciklus studija

Jelena Božić

E-mail: jelena.bozic@aggf.unibl.org

Telefon: + 387 51 462 616 / lokal 107

 

 

 

 

Uputstvo za upotrebu studentskog veb servisa