Navigacija

Bilaterarni ugovori

  • Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006.
  • Visoka građevinsko-geodetska škola u Beogradu, 2007.
  • Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006.
  • Arhitektonski fakultet Podgorica, Univerzitet u Podgorici, 2007.
  • Koruški univerzitet za primenjene nauke, Austrija, 2011.
  • Građevinski fakultet Tehničkog univerziteta u Pragu, Češka Republika, 2011
  • InnoRenew CoE Center Izola, Slovenija, 2019

.