Navigacija

Akreditacija

Univerzitet u Banjoj Luci je 2013. godine akreditovan i upisan u Registar visokoškolskih ustanova koji se vodi kod Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.

Rješenje o akreditaciji  Univerziteta u Banjoj Luci, donijela je Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske 15.08. 2013 godine. Na ovaj način potvrđen je standard kvaliteta rada Univerziteta shodno standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG standard) i kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Zahtjev za akreditaciju, uz priloženu neophodnu dokumentaciju, Univerzitet u Banjoj Luci podnio je  03. 08. 2012. godine. Komisija za  ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova u postupku institucionalne akreditacije  Univerziteta, vršila je provjeru ispunjenosti zahtjeva standarda i kriterijuma na bazi uzorka sljedećih studijskih programa: Likovna umjetnost, Arhitektura, Ekonomija, Računarstvo i informatika, Proizvodno mašinstvo, Medicina, Animalna proizvodnja, Pravo, Geografija, Rudarstvo, Hemijska tehnologija, Politikologija, Opšti nastavnički (za fizičko vaspitanje), Psihologija, Engleski jezik i književnost i Šumarstvo.

Nakon niza provedenih aktivnosti i procedura, Komisija je sačinila izvještaj  kojim se utvrđuje da Univerzitet u Banjoj Luci  ispunjava zahtjeve standarda i kvaliteta  za izdavanje rješenja o akreditaciji.

U skladu sa pomenutim rješenjem, sljedeći postupak akreditacije neophodno je uraditi u roku od pet godina.