Navigacija

Koordinatori

Koordinator za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja  > Doc. dr Dubravko Aleksić
 

Prema članu 3. Pravilnika o međunarodnoj razmjeni studenta i osoblja Univerziteta u Banjoj Luci Akademski koordinator za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja (eng. Academic coordinator for international students’ and staff mobility) – je lice koje imenuje nastavno-naučno vijeće/nastavno-umjetničko vijeće fakulteta/Akademije umjetnosti radi obavljanja nadležnosti iz člana 38. Pravilnika.

Član 38.

Akademski koordinator za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja  bira se iz reda nastavnika na period od dvije (2) godine, sa mogućnošću imenovanja za period od još dvije (2) godine.

Nadležnosti akademskog koordinatora podrazumijevaju, ali nisu ograničene na: potpisivanje ugovora o učenju, praćenje rezultata studentske razmjene i obradu dobijenih podataka, učešće u radu Komisije za priznavanje perioda razmjene provedenog u inostranstvu i pripremu ugovora o razmjeni u svrhe nastave i/ili istraživanja i/ili obuke osoblja. 

Organizacione jedinice mogu imenovati više akademskih koordinatora za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja. 

Akademski koordinator za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja pruža podršku za sva akademska pitanja odlazećim i dolazećim studentima i osoblju.

U odsustvu akademskog koordinatora za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja obaveze koordinatora preuzima šef studijskog programa, odnosno šef odgovarajuće katedre na kojem odlazeći student studira, odnosno na koji dolazeći student želi da dođe u razmjenu.

 

Koordinator kvaliteta > Doc. dr Maja Ilić 


 * Sistem kvaliteta

* Izvještaj o samoevaluaciji

Standardi i smjernice za obezbjeđivanje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja 

 

Koordinator za međunarodnu saradnju > Dragana Zeljić

 
Prema članu 3. Pravilnika o međunarodnoj razmjeni studenta i osoblja Univerziteta u Banjoj Luci Koordinator za međunarodnu saradnju (eng. Coordinator for international cooperation) – je lice koje imenuje nastavno-naučno vijeće/nastavno-umjetničko vijeće fakulteta/Akademije umjetnosti radi obavljanja nadležnosti iz člana 39. Pravilnika. 

Član 39.
Koordinator za međunarodnu saradnju bira se iz reda akademskog i administrativnog osoblja na period od dvije (2) godine, sa mogućnošću imenovanja za period od još dvije (2) godine.

Koordinator za međunarodnu saradnju pruža stručnu, administrativnu i tehničku podršku odlazećim i dolazećim studentima i osoblju.

Nadležnosti koordinatora za međunarodnu saradnju podrazumijevaju, ali nisu ograničene na: informisanje studenata i osoblja o mogućnostima u oblasti međunarodne saradnje, posebno pružanje informacija koje se odnose na razmjenu studenata i osoblja, te pružanje podrške u vezi sa administrativnim pitanjima, uključujući pomoć pri organizaciji smještaja, pribavljanju vize, boravišne dozvole, zdravstvenog osiguranja i dr.