Navigacija

Studenti

Povodom Dana Univerziteta u Banjoj Luci, a u skladu sa članom 12. Pravilnika o dodjeli priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci, svake godine dodeljuje se nagrada za postignut uspjeh najboljim diplomiranim studentima Univerziteta u Banjoj Luci: „Zlatna značka sa likom Nikola Tesla“ dodijeljene su sljedećim studentima Arhitektonsko-građevisko-geodetskog fakulteta:

Red. br. Akademska godina Ime Prezime Prosjek
1. Akademska 2014/2015 Dragana Skorup 9,32
2. Akademska 2015/2016 Slobodan Peulić 9,21
3. Akademska 2016/2017 Snježana Milovanović 9.63
4. Akademska 2017/2018 Zoran Kokeza 9,61
5. Akademska 2018/2019 Dajana Papaz 9,56
6. Akademska 2019/2020 Strahinja Rašović 9,17
 7.  Akademska 2020/2021 Anica Milanović 9,39
8. Akademska 2021/2022 Vladimir Smiljanić 9,59


Studenti Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci su aktivni učesnici u nastavnom procesu. Obezbijeđeno im je aktivno i kontinuirano učenje, usvajanje i sticanje novih znanja i vještina, kao i kontinuiran razvoj kreativnog i kritičkog mišljenja i promišljanja aktuelnih problema. Studenti su redovni učesnici brojnih seminara, kongresa, konkursa, radionica, izložbi i sl., a sve u cilju adekvatnog osposobljavanja za buduće profesionalne izazove.

Studenti u nastavnom procesu

Studenti kroz nastavni proces stiču nova znanja i iskustva. Svi oblici nastavnog procesa nisu jednaki, tako da studenti u okviru predmetne nastave izrađuju i semestralne zadatke usklađene sa aktuelnim nacionalnim i međunarodnim konkursima, ali i aktuelnim dešavanjima i problemima vezanim za grad i region. Radionice praćene gostujućim predavanjima i izložbe kao konačna prezentacija njihovog rada sastavni su dio nastavnog procesa. Takođe, u sklopu nastavnog procesa studenti nerijetko odlaze na studijska putovanja u posjetu fakultetima, zavodima, institutima i značajnim objektima niskogradnje i visokogradnje.
U posljednjih nekoliko godina na studijskom programu Arhitektura organizuju se studentske radionice iz oblasti grafike i vizualizacije objekata tzv. „Skicoput“, kroz posjete gradovima u regionu i Evropi. Biraju se mjesta sa bogatim istorijskim nasljeđem, zanimljivim urbanim matricama i građevinama.
Fakultet godinama uspješno sarađuje sa Javnom ustanovom Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Banja Luka (IUGERS). U sklopu ove saradnje studenti sa studijskog programa Građevinarstvo se upoznaju sa procesom laboratorijskih ispitivanja strukturnih parametara građevinskih materijala, materijala za kolovozne konstrukcije i uzoraka tla.
Na studijskom programu Geodezija obavljaju se, svake godine na kraju semestra, praktične nastave studenata i to: Praktična nastava iz geodetskog premjera u četvrtom semestru, u trajanju od šest do osam dana, i Praktična nastava iz geodezije i Praktična nastava iz inženjerske geodezije u šestom semestru, u trajanju od šest dana. Prve tri generacije studenata išle su na studijska putovanja u Beograd i Novi Sad u posjetu fakultetima, zavodima, institutima, astronomskoj opservatoriji i planetarijumu.

Najuspješniji studenti uključuju se u nastavni proces kao studenti demonstratori. Na ovaj način studenti stiču nastavničke sposobnosti. 

Vannastavne aktivnosti studenata

Vannastavne aktivnosti studenata obuhvatajuangažovanje u radu organa i tijela Univerziteta i Fakulteta, učešće u različitim oblicima naučno-istraživačkog i stručnog rada na Univerzitetu i Fakultetu, stručnu praksu, učešće u organizaciji i radu ljetnjih škola, radionica i konferencija, dobrovoljni rad u lokalnoj zajednici i takmičenja na sportskim manifestacijama.