Navigacija

Studijski programi

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet je osnovan 1996. godine, kada je upisana i prva generacija studenata na građevinski odsjek. Školske 1997/98.godine, upisana je prva generacija na arhitektonski odsjek, a od školske 2007/08.
godine počeo je sa radom i geodetski odsjek.

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet trenutno obuhvata tri studijska programa u okviru kojih se organizuje nastava na prvom ciklusu studija. Nastava na studijskom programu Arhitektura na drugom ciklusu studija počela je školske 2008/09. godine,  na studijskom programu Građevinarstvo školske 2016/17. godine i na studijskom programu Geodezija školske 2014/15. godine.

Svi studijski programi su organizovani prema trostepenom modelu (4+1+3) studija.

 

Slike

  • /uploads/attachment/strana/2/Letak_AGGF_1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/2/Letak_AGGF-2.jpg

Fajlovi