Navigacija

Studijski program Arhitektura i Urbanizam

Arhitektura i urbanizam

Studijski program Arhitektura i urbanizam (60 ECTS) je jednogodišnji program drugog ciklusa na Univerzitetu u Banjoj Luci i Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu.

 

Program je namijenjen studentima koji su završili prvi ciklus studija (240 ECTS) ili integralne petogodišnje studije u oblasti arhitekture (300 ECTS), i koji su zainteresovani za nova saznanja o konceptima, metodama i alatima primjenjivim u kontekstu 'pritiskajućih' izazova u planiranju i oblikovanju životnog okruženja.

 

Studijski program postavlja koncepte održivosti i otpornosti građene sredine na operativni nivo kroz upoznavanje studenata sa spektrom tehnika i alata za procjenu i analizu prostora i procesa

u prostoru. Gradovi, naselja, sela, kuće i pejzaži predstavljaju 'laboratorije' za testiranje i razvijanje ideja, vizija i scenarija održive i otporne građene sredine. Nastava je koncipirana kao metodološki spoj istraživanja i dizajna, i orjentisana je ka integralnom posmatranju različitih prostornih razmjera: arhitekture, grada i širih teritorija.

 

Prvi semestar studijskog programa je namijenjen teorijskim, analitičkim i kreativnim saznanjima, dok je drugi posvećen izradi završnog rada. Program kombinuje različite tehnike nastave, kao što su teorijska predavanja, terenska snimanja, intenzivne radionice, prezentacije i debate, sa fokusom na studio projektu. Završni rad nudi studentima mogućnost sveobuhvatnog istraživanja i razvijanja projektnog rješenja na odabranu temu/problem, kao svojevrsnu sintezu stečenog znanja u toku studijskog programa.