Navigacija

Uslovi upisa

Uslovi upisa na studijski program drugog ciklusa Arhitektura i urbanizam su:

  1. završene studije prvog ciklusa arhitekture sa ostvarenih 240 ECTS ili završene integrisane petogodišnje studije arhitekture (ekvivalentno 300 ECTS),
  2. i položen prijemni ispit.

Sve detalje o proceduri prijave na Konkurs i potrebnim dokumentima studenti mogu dobiti u studentskoj službi fakulteta.