Навигација

Услови уписа

Услови уписа на студијски програм другог циклуса Архитектура и урбанизам су:

  1. завршене студије првог циклуса архитектуре са остварених 240 ECTS или завршене интегрисане петогодишње студије архитектуре (еквивалентно 300 ECTS),
  2. и положен пријемни испит.

Све детаље о процедури пријаве на Конкурс и потребним документима студенти могу добити у студентској служби факултета.