Навигација

Наставни план

СЕМЕСТАР 1
РБ Шифра Назив предмета ECTS Статус Предавања Вјежбе
1 КПООГС Kонцепти и принципи одрживости
и отпорности грађене средине
6 О 2 2
2 УЗБ Урбанизација у земљама западног
Балкана
6 О 2 2
3   Изборни предмет 1 9 И 2 4
4   Изборни предмет 2 9 И 2 4
Укупно 30   8 12
20
Изборни предмети 1 
1 ООИС Одрживост и отпорност
инфраструктурних система
9 И 2 4
2 ППВ Простори и пејзажи воде 9 И 2 4
3 ЗПГП Зелени простори града и пејзажа 9 И 2 4
4 АГП Архитектура града и пејзажа 9 И 2 4
Изборни предмети 2 
1 АУД Аналитички урбани дизајн 9 И 2 4
2 ПД Параметарски дизајн 9 И 2 4
3 РУД Регенеративни дизајн 9 И 2 4
4 ПВМ Опциони модул: Прозор виртуелне
мобилности - предмети који се
кандидују на почетку школске
године
9 И    

 

СЕМЕСТАР 2
РБ Шифра Назив предмета ECTS Статус Предавања Вјежбе
1 МИ Методологија урбанистичких
истраживања
10 О 2 3
3 ЗР Завршни рад 20 О 1 1
Укупно 30   3 4
7

 


Одштампајте