Навигација

Приручници

Приручник за употребу образовних софтвера у настави и учењу

Аутори: Сандра Косић-Јеремић, Сњежана Максимовић, Небојша Ђурић, Маја Илић, Александар Јанковић

Приручник је настао као резултат пројекта суфинансираног од стране Министарства науке и технологије Републике Српске у циљу подршке технолошком развоју Републике Српске кроз упознавање ученика и наставника у средњим школама са могућностима и предностима кориштења образовних софтвера у настави.
Овај приручник има за циљ да да допринос практичној примјени савремених свјетских трендова у настави, а посебно у настави математике и физике. 
У приручнику су кроз примјере представљени софтвери који се користе у математици (Wolfram Alpha) и физици (PhET simulacije) као и графички софтвер Geogebra за савладавање и разумијевање геометријских односа у равни и простору. 
У задњем поглављу је представљен начин кориштења програма LaTex који је у широкој употреби за куцање математичких текстова.

COBISS.RS-ID 7554328                         број страна  115                                 година издања 2018


BrowninfoBrowninfo – Приручник за успостављање интерактивне базе података браунфилд локација

Уредници: Александра Ђукић, Тијана Вујичић

Цјелокупни садржај Приручника подређен је намјери за разумјевање „brownfield“ локација, садржају и упутствима за формирање интерактивне базе података о овим локацијама и поведбеним процесима који требају предходити за израду стратегије за регенерацију „brownfield“ простора. Уз основну сврху која је у потпуности успјела и квалитетно стручно обрађена, кроз све садржаје се провлачи тематика о потреби буђења јавне свијести о проблемима и потенцијалима ових локација. Читајући приручник добијају се сазнања која су до сад била занемарена или потиснута.

ISBN  978-99955-752-1-2                         број страна  176                                 година издања 2014


works of artRetrospective - Works of Professors and Associates Faculty of Architecture and Civil Engineering University of Banja Luka i Maja Dodig - Works of art

Издавачи: Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци , Међународно удружење научних радника Бања Лука, Удружење ликовних умјетника Републике Српске

Приручник „Retrospective“ Архитектонско-грађевинског факултета, Универзитета у Бањој Луци приказује Елементе успјешне сарадње са Грађевинским факултетом Чешког техничког универзитета у Прагу и Универзитетом за примијењене науке Аустрија, гдје је одржана Међународна изложба „ Retrospective - Works of Professors and Associates Faculty of Architecture and Civil Engineering University of Banja Luka i Maja Dodig - Works of art“. Изложба и приручник представљају пресјек радова који говоре о тржишту грађења, планирања, пројектовања, истраживања о простору и методолошким приступима у образовном процесу. Она указује на комплексност професионалне пројектантске и градитељске праксе, која као таква не представља затворено поље дјеловања, већ кроз ауторски приступ преиспитује и отвара границе различитих дисциплина. Изложба Maja Dodig - Works of art представљена је уљима на платну на којима се, према ријечима Видосаве Грандић, историчара умјетности, осјети усмјерена младалачка инвентивност ка постизању одређених естетских циљева у којима значајно мјесто има њена сензибилност, осјећање свог времена, као и њена спонтаност у грађењу властитих испитивања у интерпретацији фигуралних композиција, као и наглашено истицање лица као репрезента визуализације специфичног емотивног стања.

ISBN  978-99955-747-0-3                         број страна  47                                  година издања 2012