Навигација

Матичност факултета

Номенклатура поља ужих области унутар научних и/или умјетничких области за које је матичан Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци

 
Назив организационе јединице Научно/умјетничко поље Ужа научно/умјетничка област

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Студијски програми:
- Архитектура
- Геодезија
- ГрађевинарствоАрхитектура и урбанизам (умјетничко и научно поље)
Архитектонско пројектовање
Архитектура унутрашњих простора и дизајн
Дизајн сценског простора
Урбанистичко и регулационо планирање и зонирање простора
Урбанизам и планирање простора
Урбани дизајн и урбанистичко пројектовање
Планирање предјела и пејзажни дизајн
Урбана обнова
Заштита и ревитализација градитељског насљеђа
Просторно и графичко представљање (архитектонска графика, визуелизација, моделовање, цад, макетарствоAрхитектура и урбанизам        (научно поље)

Историја и теорија урбаног развоја
Историја и теорија архитектуре
Архитектонске технологије (архитектонске конструкције, материјали у Архитектури, инсталације у зградама, физика зграда, технологија грађења и Архитектонски конструктивни системи)
Менаџмент у архитектури и урбанизму
Геометрија облика (нацртна геометрија, перспектива, параметричка архитектура)Геодезија        (научно поље)
Геодетски референтни системи
Геодетски премјер
Катастар и управљање непокретностима
Геоинформатика
Фотограметрија и даљинска истраживања
Ккартографија (математичка, општа, дигитална, израда и умножавање планова и карата)Грађевинарство (научно поље)
Грађевинске конструкције
грађевински материјали и технологија бетона
Хидротехника
Геотехника
Саобраћајнице
Организација и технологија грађења и грађевински менаџмент
Механика и теорија конструкције