Навигација

Изложбе

ИЗЛОЖБЕ АГГФ-а

ИЗЛОЖБА „EKO –ART“

Аутор: Лада Сега 

Период одржавања: 08/11/2011 - 15/11/2011

Локација: Културни Центар Бански двор      


ИЗЛОЖБА  „ВИДЕТИ ЕНЕРГИЈУ“

Аутор: Душан Игњатовић

Период одржавања: 22/11/2011 - 29/11/2011

Локација: Културни Центар Бански двор


ИЗЛОЖБА  „ВИДЕТИ ЕНЕРГИЈУ“

Аутор: Душан Игњатовић

Период одржавања: 22/11/2011 - 29/11/2011

Локација: Културни Центар Бански двор  


 

ИЗЛОЖБЕ СТУДЕНТСКИХ РАДОВА АГГФ-а

 

ИЗЛОЖБА РАДОВА СТУДЕНАТА ДРУГЕ ГОДИНЕ „CELL“

Предмет (тема): Визуализација и моделовање 2, дигитално дизајнирање монтажних објеката

Период одржавања: 28/05/2013- 02/06/2013

Локација: Миксер фестивал, Београд

Период одржавања: 18/03/-22/03/2013

Локација: Дом омладине Бања Лука

Период одржавања: 20/02/-24/02/2013

Локација: Музички павиљон парка Петар Кочић, Бања Лука


ИЗЛОЖБА РАДОВА СТУДЕНАТА ДРУГЕ ГОДИНЕ „DIGITAL LIGHT“

Предмет (тема): Визуализација и моделовање 2, израда објеката за расвјету од папира

Период одржавања: 09/2014

Локација: Музички павиљон парка Петар Кочић, Бања Лука

Период одржавања: 12/05/-14/05/2014

Локација : Мај мјесец Математике, Београд

Период одржавања: 16/10/-23/10/2012

Локација: Мјесец  дизајна,  Љубљана

Период одржавања: 25/05/- 02/06/2012

Локација: Миксер фестивал, Београд

Период одржавања: 11/10/2011

Локација: Културни Центар Бански двор

Период одржавања: 02/10/2011

Локација: Музички павиљон парка Петар Кочић, Бања Лука


ИЗЛОЖБА РАДОВА СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ

Предмет (тема): Архитектонска графика, Ликовна форма и обликовање, Архитектонско пројектовање 2, ВиМ 2

Период одржавања: 30/09/2011 - 07/10/2011

Локација: Културни Центар Бански двор


 ИЗЛОЖБА СТУДЕНТСКИХ РАДОВА  „P.E.T.“

Предмет (тема):Пројекти сарадње Архитеконско грађевинског факулета са заједницом инвалидних лица и привредом

Период одржавања:  18/10/2011 - 25/10-2011

Локација:  Културни Центар Бански двор


 ИЗЛОЖБА НАГРАЂЕНИХ СТУДЕНСТСКИХ РАДОВА

Предмет (тема): Урбанизам

Период одржавања: 25/10/2011/ - 01/11/2011 

Локација: Културни Центар Бански двор


ИЗЛОЖБА ЕВРОПСКОГ УДРУЖЕЊА СТУДЕНАТА АРХИТЕКТУРЕ  „10 EASA BiH“

Предмет (тема): 10 година постојања EASA- е

Период одржавања:  01/11/2011

Локација: Културни Центар Бански  двор


ИЗЛОЖБА ЗAВРШНИХ И ДИПЛОМСКИХ РАДОВА АФГ-а БАЊА ЛУКА

Период одржавања: Културни Центар Бански двор

Локација: 14/11/2011 - 20/12/2011


ИЗЛОЖБА РАДОВА ПРОФЕСОРА И АСИСТАНАТА  АФГ-а БАЊА ЛУКА

Период одржавања: 05/12/2011 - 12/12/2011

Локација: Културни Центар Бански двор


ИЗЛОЖБА СТУДЕНТСКИХ РАДОВА  „INSIDE OUT+“ 

Предмет (област): Архитектура унутрашњих простора

Период одржавања:  14/12/2011

Локација: Културни Центар Бански двор


ИЗЛОЖБА РАДОВА СТУДЕНАТА ДРУГЕ ГОДИНЕ „BOX3“

Предмет (тема): Визуализација и моделовање 2, израда дизајнираних картонских кутија

Период одржавања: 10/10/2010 - 12/10/2010

Локација: Музички павиљон парка Петар Кочић, Бања Лука


ИЗЛОЖБА РАДОВА СТУДЕНАТА ДРУГЕ ГОДИНЕ „DOGHOUSE“

Предмет (тема): Визуализација и моделовање 2, дизајнирање куће за псе

Период одржавања: 02/10/2009

Локација: Зграда Тереза, Студентски кампус