Навигација

Студентске организације

Студенти Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета су чланови Уније студената, Студентског парламента, Савеза студената,  EASA, IACESA, RGSM . Студентима је омогућена сарадња са европским организацијама и мобилност преко CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) и ЕRASMUS MUNDUS програма.

 

УНИЈА СТУДЕНАТА
Студенти Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета су чланови Уније студената Републике Српске (УСРС) која је кровна студентска организација у Републици Српској. Њу чине студентска представничка тијела свих универзитета у Републици Српској. Оснивачи Уније су студентско представничко тијело Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Источном Сарајеву. Унија студената Републике Српске активно ради на заштити студентских права и промоцији студентских интереса кроз различите пројекте. Циљ УСРС је да охрабри и повећа учешће студената у јавном, политичком, социјалном и универзитетском животу.
Више видјети на: http://www.unijastudenatars.com/ 

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ
Студенти Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета су чланови Студентског парламента. Студентски парламент је легитимно студентско представничко тијело студената Универзитета у Бањој Луци. Дјелује у оквиру Универзитета у Бањој Луци као организациона јединица која представља све студенте Универзитета. У оквиру Студентског парламента постоји Скупштина коју чине по три студента представника са сваког факултета/академије или високошколске установе чланице или придружене чланице Универзитета, укупно 51 члан Скупштине Студентског парламента. Парламент делегира студенте у Сенат Универзитета као и у Скупштину Уније студената Републике Српске. Основни циљ Студентског парламента јеcтe подизање угледа и побољшање положаја студената на Универзитету. 
Више видјети на: http://www.studentskiparlamentbl.com/

Универзитетски центар за помоћ студентима са посебним потребама
Универзитетски центар за помоћ студентима са посебним потребама који под  овим називом дјелује од 2017. године, основан је 2006. године од стране удружења грађана и у то вријеме дјеловао је под називом „Центар за помоћ студентима са инвалидитетом“. Године 2007. Центар постаје саставни дио Универзитета у Бањој Луци и функционише у склопу Ректората УНИБЛ. Центар своје значајније резултате постиже са имплементацијоm TEMPUS пројекта „Једнаке могућности за студенте с посебним потребама у високом образовању“ (EQOPP – Equal Opportunities for students with special needs in higher education) који је реализован у периоду  од 2012. до 2014. године.
http://www.unibl.org/sr/studenti/

EASA (European Architectural Student Assembly)
Европски конгрес студената архитектуре (EASA) основан је 1981. године и организује се сваке године у љето од стране представничког тима земље домаћина с програмом који је осмишљен као двије седмице интензивних радионица, вечерњих предавања и дискусија, изложби и догађаја. EASA представља највећи архитектонски конгрес и окупља око 400 најталентованијих студената из свих крајева Европе (око 50 различитих народности и скоро 250 факултета архитектуре широм Европе) и око 100 тутора/ментора да се заједно баве питањима с којима се суочава архитектонска професија и изграђена и неизграђена животна средина, да се сретну, живе и раде заједно, размијене идеје, културе и искуства. Учешће на EASA-и омогућава огромно образовно и професионално искуство. За EASA-у се директно веже INCM (Intermediate National Contact Meeting), који се одржава сваке године у јесен. Студенти и наставно особље Факултета подржавају ове активности сваке године.

IACES (International association of civil Engineering students), Локални комитет Бања Лука
Локални комитет Бања Лука основан је 2006. године и представља једну од чланица Међународне асоцијације студената грађевинарства (IACES), која је основана 1989. године у холандском граду Делфту. Главни циљ Међународне асоцијације студената грађевинарства је размјена студената са овог студијског програма у циљу размјене идеја и искустава. Локални комитет Бања Лука окупља око 60 студената који су до сада учествовали на 11 свјетских конгреса. 
Више видјети на: http://iaces.net/index.php


RGSM (Regional Geodetic Student Meeting)
Регионални сусрет студената геодезије (RGSM) основан je 2010. Године, када су студенти геодезије из Загреба, Београда и Љубљане организовали први сусрет. Сусрет траје четири дана и укључује предавања професора, студената и спонзора, те радионице и посјете градилиштима. Циљ RGSM-а је зближавање студената геодезије из региона, упознавање са напретком и развојем геодезије у различитим дијеловима региона, размјена међусобних искустава и развијање свијести о самој науци. Данас, сусрети окупљају факултете из: Љубљане, Загреба, Сплита, Бањe Луке, Сарајева, Београда, Новог Сада и Скопља.