Навигација

Студије другог циклуса

Услови уписа на студијски програм другог циклуса Геодезија су: 
1) завршене студије првог циклуса одговарајућег студија и остварених 240 ECTS или завршене интегрисане петогодишње студије (еквивалентно 300 ECTS), 
2) и положен пријемни испит
Пријемни испит се полаже из области које су изучаване на првом циклусу СП Геодезија. Максималан број остварених бодова на пријемном испиту је 50. Максималан број остварених бодова са првог циклуса студија је 50.

Услови уписа на студијски програм другог циклуса Грађевинарство су: 
1) завршене студије првог циклуса одговарајућег студија и остварених 240 ECTS или завршене интегрисане петогодишње студије (еквивалентно 300 ECTS), 
2) и положен пријемни испит.
Пријемни испит се полаже из области које су изучаване на првом циклусу СП Грађевинарство. Максималан број остварених бодова на пријемном испиту је 50. Максималан број остварених бодова са првог циклуса студија је 50.

Услови уписа на студијски програм другог циклуса Архитектура и урбанизам су: 
1) завршене студије првог циклуса архитектуре са остварених 240 ECTS или завршене интегрисане петогодишње студије архитектуре (еквивалентно 300 ECTS), 
2) и положен пријемни испит
Пријемни испит је тест из Опште културе и информисаности. Максималан број остварених бодова на пријемном испиту је 50. Максималан број остварених бодова са првог циклуса студија је 50.

Услови уписа на комбиновани студијски програм другог циклуса Енергетска ефикасност у зградарству су: 
1) завршене студије првог циклуса одговарајућег студија (Архитектонско-грађевинско-геодетски или Машински факултет) и остварених 240 ECTS или завршене интегрисане петогодишње студије (еквивалентно 300 ECTS). 
2) нема пријемног испита

При рангирању кандидата укупан број бодова ће се добити на основу просјечне оцјене током четворогодишњег/петогодишњег студија и оцјене појединих предмета који се узимају у обзир за комбиновани студиј другог циклуса. 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/1263/building-relflections.jpg