Навигација

Адресар

ТитулаИмеПрезимеЗвање/Радно местоОрг. јединицаE-mailТелефонid_kategorija_poslovazaposleni_tiplatinica
ЈеленаБожићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24jelena.bozic@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Jelena Bozic
ЖаркоВујанушићШеф студентске службе - II-11zarko.vujanusic@aggf.unibl.org18nenastavno_osoblje Zarko Vujanusic
дрСањаГрекуловић17nenastavno_osobljedr Sanja Grekulovic
СлађанаГрумићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20sladjana.jankovic@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Sladjana Grumic
НадаЂорђићСпремачица - II-40051/324-11018nenastavno_osoblje Nada Djordjic
СветланаЈеремићРадник на телефонској централи - II-38051/324-11018nenastavno_osoblje Svetlana Jeremic
ДушкоКандићБиблиотекар - II-27dusko.kandic@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Dusko Kandic
ИсидораКаран17nenastavno_osoblje Isidora Karan
ЛазоКевац17nenastavno_osoblje Lazo Kevac
ДраганаКондићСпремачица - II-40051/462-54318nenastavno_osoblje Dragana Kondic
ИгорКувачСтручни сарадник у настави - II-19051/462-54318nenastavno_osoblje Igor Kuvac
СузанаЛетинаСпремачица - II-40051/324-11018nenastavno_osoblje Suzana Letina
ДраганЛукићВозач-курир - II-37051/462-54318nenastavno_osoblje Dragan Lukic
ДобрилаМарјановићКњижничар - II-28dobrila.marjanovic@aggf.unibl.org051/429-20518nenastavno_osoblje Dobrila Marjanovic
СтаменкоМијатовићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26stamenko.mijatovic@aggf.unibl.org05132118918nenastavno_osoblje Stamenko Mijatovic
ЈадранкаМилетићРадник на телефонској централи - II-38051/300-99918nenastavno_osoblje Jadranka Miletic
СњежанаМиловановићСтручни сарадник у настави - II-1918nenastavno_osoblje Snjezana Milovanovic
СлавицаНедимовићТехнички секретар - II-32slavica.nedimovic@aggf.unibl.org18nenastavno_osoblje Slavica Nedimovic
дрОлегОдаловић17nenastavno_osobljedr Oleg Odalovic
НеђоОпарницаРадник на телефонској централи - II-38051/462-54318nenastavno_osoblje Nedjo Oparnica
ДајанаПапазПриправник18nenastavno_osoblje Dajana Papaz
ДаницаПупчевић17nenastavno_osoblje Danica Pupcevic
СилванаРадуловић17nenastavno_osoblje Silvana Radulovic
дрНиколаРосић17nenastavno_osobljedr Nikola Rosic
ВеснаСавићРеферент за књиговодствене послове - II-33vesna.savic@aggf.unibl.org051/206-28018nenastavno_osoblje Vesna Savic
дрМилеваСамарџић Петровић17nenastavno_osobljedr Mileva Samardzic Petrovic
ВинкаСлијепчевићРеферент за студентска питања - II-23vinka.slijepcevic@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Vinka Slijepcevic
ЛазаркаСтанивуковићРеферент за студентска питања - II-23lazarka.stanivukovic@aggf.unibl.org051/309-81218nenastavno_osoblje Lazarka Stanivukovic
ДраганаСтупарРеферент за студентска питања - II-23dragana.stupar@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Dragana Stupar
дрМирсадТарић17nenastavno_osobljedr Mirsad Taric
ДраганаТепићСарадник - II-5dragana.tepic@aggf.unibl.org051/324-11217nenastavno_osoblje Dragana Tepic
МаринаТодоровићСекретар факултета/академије/института - II-10marina.todorovic@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Marina Todorovic
ЗоркаТомашевићСпремачица - II-40051/388-57818nenastavno_osoblje Zorka Tomasevic
мрЖанаТопаловићСарадник - II-5zana.topalovic@aggf.unibl.org051/462-54317nenastavno_osobljemr Zana Topalovic
проф. дрДраганБлагојевићредовни професорdragan.blagojevic@aggf.unibl.org17prof. dr Dragan Blagojevic
проф. дрБранкоБожићредовни професорbranko.bozic@aggf.unibl.org17prof. dr Branko Bozic
проф. дрМироГоведарицаредовни професорmiro.govedarica@aggf.unibl.org17prof. dr Miro Govedarica
проф. мрМајаДодигредовни професорmaja.dodig@aggf.unibl.org051/214-44517nastavnikprof. mr Maja Dodig
проф. дрДраганМилашиновићредовни професорdragan.milasinovic@aggf.unibl.org17prof. dr Dragan Milasinovic
проф. дрЉубишаПрерадовићредовни професорljubisa.preradovic@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnikprof. dr Ljubisa Preradovic
проф. дрМиодрагРегодићредовни професорmiodrag.regodic@aggf.unibl.org17nastavnikprof. dr Miodrag Regodic
проф. дрДрагољубСекуловићредовни професорdragoljub.sekulovic@aggf.unibl.org17prof. dr Dragoljub Sekulovic
проф. дрМиленкоСтанковићредовни професорmilenko.stankovic@aggf.unibl.org051/225-19017nastavnikprof. dr Milenko Stankovic
проф. дрГоранЋировићредовни професорgoran.cirovic@aggf.unibl.org17prof. dr Goran Cirovic
проф. дрЗорицаЦветковићредовни професорzorica.cvetkovic@aggf.unibl.org17prof. dr Zorica Cvetkovic
проф. дрБиљанаАнтуновићванредни професорbiljana.antunovic@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnikprof. dr Biljana Antunovic
проф. дрЗагоркаГоспавићванредни професорzagorka.gospavic@aggf.unibl.org17prof. dr Zagorka Gospavic
проф. дрЈеленаГучевићванредни професорjelena.gucevic@aggf.unibl.org051/464-62817prof. dr Jelena Gucevic
проф. дрНенадЈаћимовићванредни професорnenad.jacimovic@aggf.unibl.org17prof. dr Nenad Jacimovic
проф. дрЉиљанаМилић Марковићванредни професорljiljana.milic.markovic@aggf.unibl.org17prof. dr Ljiljana Milic Markovic
проф. дрБранкоМиловановићванредни професорbranko.milovanovic@aggf.unibl.org17prof. dr Branko Milovanovic
проф. дрБранкицаМилојевићванредни професорbrankica.milojevic@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnikprof. dr Brankica Milojevic
проф. дрМилијанаОкиљванредни професор17prof. dr Milijana Okilj
проф. дрГлигорРаденковићванредни професорgligor.radenkovic@aggf.unibl.org17prof. dr Gligor Radenkovic
проф. дрВладанаРајаковић Огњановићванредни професорvladana.rajakovic-ognjanovic@aggf.unibl.org17prof. dr Vladana Rajakovic Ognjanovic
проф. дрМатоУљаревићванредни професорmato.uljarevic@aggf.unibl.org17nastavnikprof. dr Mato Uljarevic
доц. дрДубравкоАлексићдоцентdubravko.aleksic@aggf.unibl.org17nastavnikdoc. dr Dubravko Aleksic
доц. дрБориславаБлагојевићдоцентborislava.blagojevic@aggf.unibl.org17doc. dr Borislava Blagojevic
доц. дрАлександарБорковићдоцентaleksandar.borkovic@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnikdoc. dr Aleksandar Borkovic
доц. дрГорданаБроћетадоцентgordana.broceta@aggf.unibl.org051/462-61617nastavnikdoc. dr Gordana Broceta
доц. дрВладимирВладичићдоцентvladimir.vladicic@aggf.unibl.org17doc. dr Vladimir Vladicic
доц. дрТијанаВујичићдоцентtijana.vujicic@aggf.unibl.org051/466-22017nastavnikdoc. dr Tijana Vujicic
доц. дрДаријаГајићдоцентdarija.gajic@aggf.unibl.org17nastavnikdoc. dr Darija Gajic
доц. дрБојанаГрујићдоцентbojana.grujic@aggf.unibl.org051/462-61617nastavnikdoc. dr Bojana Grujic
доц. дрМајаЂиласдоцентmaja.djilas@aggf.unibl.org051/314-07917nastavnikdoc. dr Maja Djilas
доц.МајаИлићдоцентmaja.ilic@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnikdoc. Maja Ilic
доц. дрСандраКосић-Jеремићдоцентsandra.kosic-jeremic@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnikdoc. dr Sandra Kosic-Jeremic
доц. дрСњежанаМаксимовићдоцентsnjezana.maksimovic@etf.unibl.org051/462-54317nastavnikdoc. dr Snjezana Maksimovic
доц. дрМирославМалиновићдоцентmiroslav.malinovic@aggf.unibl.org17nastavnikdoc. dr Miroslav Malinovic
доц. дрДраганМацановићдоцентdragan.macanovic@aggf.unibl.org17nastavnikdoc. dr Dragan Macanovic
доц. дрМајаМилић-Алексићдоцент051/324-11017nastavnikdoc. dr Maja Milic-Aleksic
доц. дрДраганНиколићдоцентdragan.nikolic@aggf.unibl.org17doc. dr Dragan Nikolic
доц.НевенаНоваковићдоцентnevena.novakovic@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnikdoc. Nevena Novakovic
доц. дрМаринаРадуљдоцентmarina.radulj@aggf.unibl.org051/324-11217nastavnikdoc. dr Marina Radulj
доц. дрДијанаСимоновићдоцентdijana.simonovic@aggf.unibl.org051/462-61617nastavnikdoc. dr Dijana Simonovic
доц.ДианаСтупардоцент051/324-11218nastavnikdoc. Diana Stupar
доц. дрТањаТркуљадоцентtanja.trkulja@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnikdoc. dr Tanja Trkulja
доц. дрМалинаЧвородоцентmalina.cvoro@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnikdoc. dr Malina Cvoro
доц. дрСашаЧвородоцентsasa.cvoro@aggf.unibl.org051/462-61617nastavnikdoc. dr Sasa Cvoro
доц. дрОгњенШукалодоцентognjen.sukalo@aggf.unibl.org051/393-19917nastavnikdoc. dr Ognjen Sukalo
ЈеленаПажиннаставник страног језика и вјештинаjelena.pazin@aggf.unibl.org051/324-11117nastavnik Jelena Pazin
МладенАмовићвиши асистентmladen.amovic@aggf.unibl.org051/324-11017nastavnik Mladen Amovic
СлавкоВасиљевићвиши асистентslavko.vasiljevic@aggf.unibl.org051/324-11217nastavnik Slavko Vasiljevic
ДејанВасићвиши асистентdejan.vasic@aggf.unibl.org051/324-11017nastavnik Dejan Vasic
РадованВукомановићвиши асистентradovan.vukomanovic@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnik Radovan Vukomanovic
ЖаркоГрујићвиши асистентzarko.grujic@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnik Zarko Grujic
НебојшаЂурићвиши асистентnebojsa.djuric@aggf.unibl.org17nastavnik Nebojsa Djuric
ДраганаЗељићвиши асистентdragana.zeljic@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnik Dragana Zeljic
мрМиланЈакшићвиши асистент051/464-02517nastavnikmr Milan Jaksic
ДијанаМајсторовићвиши асистентdijana.majstorovic@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnik Dijana Majstorovic
МилицаМалешевићвиши асистентmilica.malesevic@aggf.unibl.org051/324-11017nastavnik Milica Malesevic
АнитаМилаковићвиши асистентanita.milakovic@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnik Anita Milakovic
НаташаМрђа Бошњаквиши асистентnatasa.mrdja@aggf.unibl.org17nastavnik Natasa Mrdja Bosnjak
мрУнаОкиљвиши асистентuna.umicevic@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnikmr Una Okilj
мрНаташаПоповић-Милетићвиши асистентnatasa.popovic-miletic@aggf.unibl.org051/462-61617nastavnikmr Natasa Popovic-Miletic
КорнелијаРистићвиши асистентkornelija.ristic@aggf.unibl.org17nastavnik Kornelija Ristic
мрМладенСлијепчевићвиши асистентmladen.slijepcevic@aggf.unibl.org051/462-61617nastavnikmr Mladen Slijepcevic
СањаТуцикешићвиши асистентsanja.tucikesic@aggf.unibl.org17nastavnik Sanja Tucikesic
мрРадомирЦвијићвиши асистентradomir.cvijic@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnikmr Radomir Cvijic
МладенЂурићасистентmladen.djuric@aggf.unibl.org17nastavnik Mladen Djuric
ГорданаЈаковљевићасистентgordana.jakovljevic@aggf.unibl.org17nastavnik Gordana Jakovljevic
ПетарПрашталоасистент17 Petar Prastalo