Навигација

Студенти

Студенти Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци су активни учесници у наставном процесу. Обезбијеђено им је активно и континуирано учење, усвајање и стицање нових знања и вјештина, као и континуиран развој креативног и критичког мишљења и промишљања актуелних проблема. Студенти су редовни учесници бројних семинара, конгреса, конкурса, радионица, изложби и сл., а све у циљу адекватног оспособљавања за будуће професионалне изазове.

Студенти у наставном процесу

Студенти кроз наставни процес стичу нова знања и искуства. Сви облици наставног процеса нису једнаки, тако да студенти у оквиру предметне наставе израђују и семестралне задатке усклађене са актуелним националним и међународним конкурсима, али и актуелним дешавањима и проблемима везаним за град и регион. Радионице праћене гостујућим предавањима и изложбе као коначна презентација њиховог рада саставни су дио наставног процеса. Такође, у склопу наставног процеса студенти неријетко одлазе на студијска путовања у посјету факултетима, заводима, институтима и значајним објектима нискоградње и високоградње.
У посљедњих неколико година на студијском програму Архитектура организују се студентске радионице из области графике и визуализације објеката тзв. „Скицопут“, кроз посјете градовима у региону и Европи. Бирају се мјеста са богатим историјским насљеђем, занимљивим урбаним матрицама и грађевинама.
Факултет годинама успјешно сарађује са Јавном установом Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске Бања Лука (ИУГЕРС). У склопу ове сарадње студенти са студијског програма Грађевинарство се упознају са процесом лабораторијских испитивања структурних параметара грађевинских материјала, материјала за коловозне конструкције и узорака тла.
На студијском програму Геодезија обављају се, сваке године на крају семестра, практичне наставе студената и то: Практична настава из геодетског премјера у четвртом семестру, у трајању од шест до осам дана, и Практична настава из геодезије и Практична настава из инжењерске геодезије у шестом семестру, у трајању од шест дана. Прве три генерације студената ишле су на студијска путовања у Београд и Нови Сад у посјету факултетима, заводима, институтима, астрономској опсерваторији и планетаријуму.

Најуспјешнији студенти укључују се у наставни процес као студенти демонстратори. На овај начин студенти стичу наставничке способности. 

Ваннаставне активности студената

Ваннаставне активности студената обухватајуангажовање у раду органа и тијела Универзитета и Факултета, учешће у различитим облицима научно-истраживачког и стручног рада на Универзитету и Факултету, стручну праксу, учешће у организацији и раду љетњих школа, радионица и конференција, добровољни рад у локалној заједници и такмичења на спортским манифестацијама.