Навигација

Катедре

Катедре и уже научне области за које је матичан

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АРХИТЕКТУРА

Умјетничко и научно поље: Архитектура и урбанизам

Катедра

Припадајуће уже научне области

Шеф катедре

Сарадници шефа катедре

КАТЕДРА ЗА АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

[1] Архитектонске технологије (архитектонске конструкције, материјали у архитектури, инсталације у зградама, физика зграде, технологија грађења, архитектонски конструктивни системи и енергетска ефикасност у зградарству)

доц. др Саша Чворо

асист. Уна Умићевић,

замјеник шефа катедре

 

КАТЕДРА ЗА АРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ

[1] Архитектонско пројектовање

проф. др Миленко Станковић

доц. др Марина Радуљ,

замјеник шефа катедре

 

[2] Архитектура унутрашњих простора и дизајн

[3] Дизајн сценског простора

КАТЕДРА ЗА УРБАНИЗАМ

[1] Урбанизам и планирање простора

доц. др Дијана Симоновић

в. асист. Анита Милаковић,

замјеник шефа катедре

КАТЕДРA ЗА ГЕОМЕТРИЈУ ОБЛИКА, ПРОСТОРНО И ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ

[1] Геометрија облика, просторно и графичко представљање

доц.др Сандра Косић-Јеремић

в. асист. др Малина Чворо,

замјеник шефа катедре

КАТЕДРЕ ЗА ИСТОРИЈУ И ТЕОРИЈУ АРХИТЕКТУРЕ И

ЗАШТИТУ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЉЕЂА

[1] Заштита и ревитализација градитељског наслијеђа

[2] Историја и теорија архитектуре

в. асист. др Мирослав Малиновић, 

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГРАЂЕВИНАРСТВО

Научно поље: Грађевинарство

Катедра

Припадајуће уже научне области

Шеф катедре

Сарадници шефа катедре

КАТЕДРА ЗА МЕХАНИКУ И ТЕОРИЈУ КОНСТРУКЦИЈА

[1] Механика и теорија конструкција

проф. др Драган Милашиновић

доц. др Александар Борковић,

замјеник шефа катедре

 

в. асист. Наташа Мрђа,

секретар катедре

КАТЕДРА ЗА ХИДРОТЕХНИКУ

[1] Хидротехника

проф. др Мато Уљаревић

мр Милан Јакшић,

замјеник шефа катедре

 

асист. Жана Топаловић,

секретар катедре

КАТЕДРА ЗА МАТЕРИЈАЛЕ И КОНСТРУКЦИЈЕ

[1] Грађевинске конструкције

[2] Грађевински материјали и технологија бетона

проф. др Мато Уљаревић

мр Гордана Броћета,

замјеник шефа катедре

 

асист. Младен Слијепчевић,

секретар катедре

КАТЕДРА ЗА САОБРАЋАЈНИЦЕ И ГЕОТЕХНИКУ

[1] Геотехника

[2] Саобраћајнице

проф. др Мато Уљаревић

в. асист. Бојана Грујић,

замјеник шефа катедре

 

асист. Драгана Зељић,

секретар катедре

КАТЕДРА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И ТЕХНОЛОГИЈУ ГРАЂЕЊА И ГРАЂЕВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ

[1] Организација и технологија грађења и грађевински менаџмент

проф. др Мато Уљаревић

проф. др Снежана Митровић,

замјеник шефа катедре

 

в. асист. Наташа Поповић Милетић

секретар катедре

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГЕОДЕЗИЈА

Научно поље: Геодезија

Катедра

Припадајуће уже научне области

Шеф катедре

Сарадници шефа катедре

КАТЕДРА ЗА ГЕОДЕЗИЈУ

[1] Геодетски референтни системи

 

 

доц. др Раденко Вишњић

асист. Славко Васиљевић,

замјеник шефа катедре

 

асист. Младен Амовић,

секретар катедре

[2] Геодетски премјер

[3] Катастар и управљање непокретностима

[4] Геоинформатика

[5] Фотограметрија и даљинско истраживање

[6] Картографија (математичка, општа, дигитална, израда и умножавање карата и планова)