Навигација

Библиотека

Библиотекари: Душан Кандић и Добрила Марјановић
Е-пошта: biblioteka@aggf.unibl.org
Радно вријеме: 8:00 - 19:00 часова

Biblioteka AGGF -a je ujedno čitaonica fakulteta. Raspolaže sa 25 mjesta. Fond biblioteke je stručna literatura iz oblasti građevine, arhitekture i geodezije. Fond sadrži oko 1400 serijskih publikacija, 7 500 monografskih publikacija, kao i sve diplomske radove(903), završne radove(600), magistarske radove (20) i doktorske radove(19), koji su odbranjeni na našem fakultetu.

U toku je implementacija bibliotečkog programa Cobiss - kooperativni online bibliografski sistem, čiji je član postao naš fakultet. Preko Cobissa se mogu pretraživati katalozi i publikacija svih biblioteka u RS, kao i članica ovog sistema.


Elektronski katalog za pretraživanje bibliotečke građe u zajedničkom katalogu biblioteka u Republici Srpskoj

U prozoru “sve biblioteke” izaberite skraćenicu AGGFBL i dobićete katalog biblioteke svog fakulteta.