Навигација

Библиотека

Библиотекари: Душан Кандић 
Телефон: +387 51 462 616 / локал 137
Е-пошта: biblioteka@aggf.unibl.org
Радно вријеме: 8:00 - 19:00 часова

Biblioteka AGGF -a je ujedno čitaonica fakulteta. Raspolaže sa 25 mjesta. Fond biblioteke je stručna literatura iz oblasti građevine, arhitekture i geodezije. Fond sadrži oko 1400 serijskih publikacija, 8000 monografskih publikacija, kao i sve diplomske radove (903), završne radove (1100), magistarske radove (20) i doktorske radove (26), koji su odbranjeni na našem fakultetu.

Bibliotečki program Cobiss - kooperativni online bibliotečki sistem, čiji je član - korisnik i Arhitektonsko-građevinsko -geodetski  fakultet, omogućava pretraživanje naše kompletne bibliotečke građe, koja nije samo dostupna bibliotekama članicama ovog sistema u RS, nego i ostalim korisnicima ovog sistema izvan države.


Elektronski katalog za pretraživanje bibliotečke građe u zajedničkom katalogu biblioteka u Republici Srpskoj

U prozoru “sve biblioteke” izaberite skraćenicu AGGFBL i dobićete katalog biblioteke svog fakulteta.