Навигација

Студентска служба

Студентска служба обавља послове везане за основне, мастер и докторске академске студије.


  1. Упис студената
  2. Евиденцију студената
  3. Организацију испита и колоквијума
  4. Издавање диплома
  5. Издавање разних врста потврда и уверења студентима
  6. Евиденција и архива документације везане за студенте
     
АГГФ рачуни за уплате


Рад са студентима и странкама преко шалтера од 11 до 13 часова, собе 8, 9 и 10 
 

 

Руководилац студентске службе

Жарко Вујанушић

Телефон: + 387 51 462 545

Е-маил: studentska.sluzba@aggf.unibl.org

 

Референти за I циклус студија

Винка Слијепчевић - АРХИТЕКТУРА

Е-маил: vinka.slijepcevic@aggf.unibl.org

 

Драгана Ступар - ГРАЂЕВИНАРСТВО

Е-маил: dragana.stupar@aggf.unibl.org

 

Лазарка Станивуковић - ГЕОДЕЗИЈА

Е-маил: lazarka.stanivukovic@aggf.unibl.org

 

Телефон: + 387 51 462 545

 

Референт за  II i III  циклус студија

Јелена Божић

Е-маил: jelena.bozic@aggf.unibl.org

Телефон: + 387 51 462 545

 

 

 

 

Упутство за употребу студентског веб сервиса