Навигација

Алумни

Oд оснивања Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, академске 1996/1997. године, па до данас, на Факултет је уписано укупно 4.020 студената. На Факултету је до сада, закључно с академском 2015/2016. годином, одбрањен 761 дипломски рад по Закону о Универзитету – програм у трајању од 10 семестара, и то: 388 дипломираних инжењера архитектуре, 369 дипломираних инжењера грађевинарства и 4 дипломирана инжењера геодезије. Одбрањено је и 20 магистарских теза и 21 докторска дисертација.
На Факултету је одбрањено 719 завршних радова за први циклус студија, студијски програм од осам семестара (240 ЕЦТС бодова), и то: 386 дипломираних инжењера архитектуре, 177 дипломираних инжењера грађевинарства (95 конструктивног усмјерења, 52 саобраћајног усмјерења и 30 хидротехничког усмјерeња) и 156 дипломираних инжењера геодезије.
На Факултету је успјешно одбрањено и 29 завршних радова за други циклус студија (укупно 300 ЕЦТС бодова), и то: 28 студената за Cтудијски програм Архитектура и 1 студент за Cтудијски програм Геодезија. 

Алумни портал Универзитета у Бањој Луци