Navigacija

Nastavni plan

SEMESTAR 1
RB Šifra Naziv predmeta ECTS Status Predavanja Vježbe
1   Koncepti i principi održivosti
i otpornosti građene sredine
6 O 2 2
2   Urbanizacija u zemljama zapadnog
Balkana
6 O 2 2
3   Izborni predmet 1 9 I 2 4
4   Izborni predmet 2 9 I 2 4
Ukupno 30   8 12
20
Izborni predmeti 1 
1   Održivost i otpornost
infrastrukturnih sistema
9 I 2 4
2   Prostori i pejzaži vode 9 I 2 4
3   Zeleni prostori grada i pejzaža 9 I 2 4
4   Arhitektura grada i pejzaža 9 I 2 4
Izborni predmeti 2 
1   Analitički urbani dizajn 9 I 2 4
2   Parametarski dizajn 9 I 2 4
3   Regenerativni dizajn 9 I 2 4
4   Opcioni modul: Prozor virtuelne
mobilnosti - predmeti koji se
kandiduju na početku školske
godine
9 I    

 

SEMESTAR 2
RB Šifra Naziv predmeta ECTS Status Predavanja Vježbe
1   Metodologija urbanističkih
istraživanja
10 O 2 3
3   Završni rad 20 O 1 1
Ukupno 30   3 4
7

 


Odštampajte