Navigacija

Kontakt

Rukovodioci SP AiU 
 

Doc. dr Igor Kuvač

Doc. dr Isidora Karan 

Telefon: + 387 51 462 543


E-mail:

igor.kuvac@aggf.unibl.org

isidora.karan@aggf.unibl.org

 

Referent u studentskoj službi za  II i III ciklus studija

Jelena Božić

E-mail: jelena.bozic@aggf.unibl.org

Telefon: + 387 51 462 545