Navigacija

Monografija

MONOGRAFIJA AGGF-a 2016-2021

Monografija, koja je objavljena povodom obilježavanja 25 godina rada Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog  fakulteta predstavlja pregled akademskih i profesionalnih aktivnosti od 2016-2021.. godine. Publikacija sadrži osnovne podatke o razvoju fakulteta, nastavnom i nenastavnom osoblju i djelatnostima koje ova institucija vrši u cilju što kvalitetnijeg obrazovanja svojih studenata i usavršavanja nastavnog kadra. Predstavljene  su brojne nastavne i van-nastavne aktivnosti, naučno-istraživački  i stručni  projekti, međunarodna i nacionalana  saradnja sa drugim institucijama, te brojne izložbe, radionice i publikacije AGGF-a.

Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr Saša Čvoro