Navigacija

Novosti

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

AktuelnostiNovosti i obavještenjaUNIBLSavez Studenata AGGFKonkursiUPIS 2022/2023

Na osnovu člana 8. i 67. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20), Odluke Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-1058/22 od 30.03.2022. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugo...

Erazmus+ info događaji

Erazmus+ info događaji

AktuelnostiNovosti i obavještenjaUNIBL

Polovinom decembra 2021. godine, biće održana dva Erazmus+ info događaja.  Prvi događaj je E-Info sesija, a koja se održava u oganizaciji Evropska izvršne agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA), 14. decembra 2021. godine, u terminu od 10 do 12.30 ...