Navigacija

Novosti

Interkulturalna obuka za studente

Interkulturalna obuka za studente

AktuelnostiStudentska mobilnost

U sklopu naučnoistraživačkog projekta Univerziteta Johan Gutenberg u Majncu (Njemačka) realizuje se interkulturalna obuka koja za cilj ima prethodnu pripremu studenata za razmjenu u Njemačkoj. Obuka se odvija u obliku pitanja, koja se odnose na situacije s...